Luontoselvitykset - Lounais-Suomi

Luontoselvityksiä tarvitaan erilaisten maankäyttöhankkeiden ja kaavoituksen yhteydessä. Varsinais-Suomen ELY-keskus on tuottanut ohjeita lajeja ja luontotyyppejä koskevien luontoselvityksien tekoon sekä luetteloita toimialueellaan tehdyistä luontoselvityksistä. Erikseen on koottu luontoselvitysohjeita kaavoitukseen, turvetuotantoon, vesistörakentamiseen ja tuulivoimahankkeisiin liittyen.
  

Lenholm_Parainen_VARELY_Perkonoja.jpg
Lenholmin lehto Paraisilla on esimerkki arvokkaasta varsinaissuomalaisesta luontoalueesta.
© Marjo Perkonoja 
Julkaistu 6.9.2013 klo 13.27, päivitetty 2.3.2015 klo 10.52