Ympäristöministeriön lausunto komission ehdotuksesta Itämeren kalastusmahdollisuuksista vuodelle 2014

Uutinen 20.9.2013 klo 16.19

Ympäristöministeriö antoi 20.9.2013 lausunnon EU:n komission ehdotuksesta Itämeren kalastusmahdollisuuksista vuodelle 2014. Lausunto koskee pääasiassa lohikiintiöiden asettamista sille tasolle, että luonnonlohikantojen elpyminen Itämeren valuma-alueella voidaan varmistaa.

Ympäristöministeriön lausunnossa todetaan, että vuoden 2014 kiintiötä tulee vähentää noin 50 000 loheen. Tavoitteena on, että Torniojokeen nousee ensi kesänä noin 71 000 lohta eli noin 20 000 kappaletta enemmän kuin tänä vuonna.