Tarkkana siellä pohjavesialueella! Uudet esitteet kannustavat suojelemaan pohjavettä

Tiedote 25.1.2016 klo 9.31
Pohjavesiesite: Tarkkana sielllä pohjavesialueella
© Kuva: Suomen vesilaitosyhdistys ry

SYKE, Suomen vesilaitosyhdistys ry sekä Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys ry tiedottavat

Suomen keskeiset pohjavesiasiantuntijat kokosivat tietoa ja ohjeita erilaisille toimijoille kotitalouksista pienteollisuuteen. Pohjavettä on suojeltava huolellisesti ennakoiden, sillä likaantunutta vettä on hyvin vaikea puhdistaa. Suurin osa suomalaisten juomavedestä on peräisin pohjavedestä.

Pohjavesiä voivat vaarantaa esimerkiksi kiinteistöjen öljysäiliöt, maalämpökaivot, pihoilla varastoitavat kemikaalit, lannoitteet, torjunta-aineet ja rakentaminen.

Pohjavesien suojelu osaksi kaikkien arkea

”Voimme kaikki suojella pohjavesiä omalla toiminnallamme”, kertoo vesihuolto-insinööri Riina Liikanen Suomen vesilaitosyhdistyksestä. ”Laaditulla esitesarjalla haluttiin tuoda pohjavesi ja sen suojelu lähemmäs ihmisten arkea. Moni ei tule ajatelleeksi, että talousvedestä yli 60 prosenttia on pohjavettä. Sen suojelu on kaikkien etu”, jatkaa Liikanen.

Esitesarja ”Tarkkana siellä pohjavesialueella” on tehty erityisesti kotitalouksille, kiinteistön lämmityksestä vastaaville, maataloustuottajille, pienteollisuudelle, yrityksille ja maankäytön suunnittelijoille. Tarjolla on tietoa keinoista, joilla eri toimijat voivat suojella pohjavettä, mitä pohjavesi on ja mistä saa lisätietoja.

Esitteet löytyvät sähköisessä muodossa Suomen ympäristökeskuksen sivuilta www.ymparisto.fi/pohjavedensuojelu/esitteet ja materiaali on vapaasti kaikkien käytettävissä. Esitteitä voi myös tulostaa tai painattaa kirjapainossa.

Suomen vesilaitosyhdistyksen vetämä hanke

Esitteet on laadittu Suomen vesilaitosyhdistyksen johdolla yhteistyössä Suomen keskeisten pohjavesiasiantuntijoiden kanssa. Hanketta on Vesilaitosyhdistyksen lisäksi rahoittanut Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys.

Esitteet ovat ladattavissa osoitteessa

Lisätietoja

Tiedottaja Eeva Hörkkö, Suomen vesilaitosyhdistys ry, p. 09 8689 0123, etunimi.sukunimi@vvy.fi

Pohjavesiasiantuntija Anna-Liisa Kivimäki, Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys ry, p. 044 767 4491, etunimi.sukunimi@vesiensuojelu.fi

Johtava geologi Ritva Britschgi, Suomen ympäristökeskus SYKE, p. 0295 251 089, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Viestintäasiantuntija Katri Haatainen, Suomen ympäristökeskus SYKE, p. 0295 251 135, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Linkkejä:

Pohjaveden suojelu (ymparisto.fi)