Hyppää sisältöön

Vuorenpykälä

Natura 2000 -kohteiden tietoja päivitetään

Natura 2000 -kohteiden tiedot ovat osin muuttuneet. Kaikkien kohteiden tietoja ei ole vielä päivitetty tähän verkkopalveluun. Ajantasaiset tiedot ovat karttapalvelussa:

Alueen koodi: FI0348003
Pinta-ala: 46 ha
Kunta: Urjala
Aluetyyppi: SAC

Kohteen zoomattava kartta ja viralliset tietolomakkeet sekä niiden tiivistelmät löytyvät täältä: Suomen ympäristökeskuksen karttapalvelu (ohje: kirjoita hakuun kohteen nimi)

Vuorenpykälä kartalla

Alueen kuvaus

Kohteen puusto on enimmäkseen 60–90-vuotiasta kuusta; koivun osuus on noin 20 %, männyn 10 % ja haavan noin 1 %. Metsäpeite on yhtenäinen, lukuun ottamatta koillisosassa sijaitsevaa parin hehtaarin suuruista aukkoa. Metsäalueella sijaitsevat pienet peltolaikut on metsitetty, mutta kaakkoisosassa on vielä avoimena kostea niittymäinen peltolohko. Kohteella on suuria hyvin vanhoja männynkantoja, joista osa on palokantoja. Eteläosan metsissä on selvästi luonnonmetsän piirteitä, ja lahopuustoa sekä vanhan metsän lajeja tavataan louhikkoisilta rinteiltä.

Kohde on suurelta osin luonnonarvoiltaan merkittävä. Parhailta osiltaan kohteen suojeluarvot ovat hyvää maakunnallista luokkaa, paikoitellen jopa verrattavissa Pirkanmaan valtakunnallisesti merkittäviin kohteisiin.

Suojelutavoite

Kaikki tietolomakkeen (ks. karttapalvelu) taulukossa 3.1 mainitut luontotyypit kuuluvat alueen suojeluperusteisiin ja kaikkien niiden suojelutavoitteena on vähintäänkin alueen merkityksen säilyttäminen osana verkostoa.

Lisäksi alueen suojelussa ja hoidossa painotetaan seuraavaa tavoitetta: alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään turvaamalla luonnon omien prosessien mukainen kehitys.

Suojelutilanteen tarkennus ja toteutuskeinot

Alue on tullut valtiolle perintönä ja tarkoitettu metsien suojelualueen perustamiseen.

Suojelun perusteina olevat luontotyypit

Koodi Nimi Pinta-ala, ha
9010 Boreaaliset luonnonmetsät 17
9050 Boreaaliset lehdot 1,9
91D0 Puustoiset suot 1

Suojelun perusteina olevat lajit

Alueella ei esiinny suojelun perusteena olevia lajeja.

 

Julkaistu 6.11.2019 klo 15.36, päivitetty 6.11.2019 klo 15.36

Julkaisija: