Hyppää sisältöön

Venunmetsä

Natura 2000 -kohteiden tietoja päivitetään

Natura 2000 -kohteiden tiedot ovat osin muuttuneet. Kaikkien kohteiden tietoja ei ole vielä päivitetty tähän verkkopalveluun. Ajantasaiset tiedot ovat karttapalvelussa:

Koodi

FI0100071

Kunta

Pukkila

Pinta-ala

41 ha

Aluetyyppi

SCI

Lataa tiivistelmä virallisen Natura-tietolomakkeen tiedoista (20.8.1998)

FI0100071.pdf

Alueen kuvaus

Pukkilan länsiosassa sijaitseva Venunmetsä on vanhan metsän alue, joka koostuu metsäisistä kumpareista ja niiden välisistä puustoisista soistumista. Alue on jäänne vielä 1980-luvulla laajasta vanhan metsän alueesta.

Alue edustaa luontotyyppiä boreaaliset luonnonmetsät. Metsä on kuusivaltaista, ja sekapuuna on koivua ja haapaa sekä yksittäisiä raitoja ja tervaleppiä. Alueella on myös muutamia suuria metsälehmuksia. Maapuustossa on runsaasti eri lahoamisvaiheiden kuusia. Koivupökkelöitä on jonkin verran, ja haavat ovat isoja ja lahoavia.

Soistumat ovat lähinnä ruohoisia korpia ja isovarpurämettä. Suurin osa soista on ojitettuja, mutta luonnontila on palautumassa.

Alue on edustavimpia uusmaalaisia vanhoja metsiä. Vanhojen metsien inventoinnissa se on saanut alueen korkeimpiin kuuluvat pisteet. Metsä ei ole suuri, mutta suurempia vastaavia kohteita ei Uudenmaan ympäristökeskuksen alueella juuri ole.

Alueelta on tavattu useita valtakunnallisesti uhanalaisia lajeja. Venunmetsä on erityisen tärkeä vanhan metsän kovakuoriais-, kääpä-, jäkälä- ja sammallajiston suojelulle. Alueen kovakuoriaislajisto on tutkittu hyvin, joten metsällä on myös tutkimuksellista merkitystä.

Suojelun toteutuskeinot

Koko alue kuuluu vanhojen metsien suojeluohjelmaan. Alueen toteutustapa on luonnonsuojelulain mukainen suojelualue.

Julkaistu 31.7.2013 klo 12.30, päivitetty 31.7.2013 klo 12.30

Julkaisija: