Vehmaanniemi

Koodi
Kunta
Pinta-ala
Aluetyyppi

FI0350005
Sastamala
7.3 ha
SCI

Vehmaanniemi

Alueen kuvaus

Vehmaanniemen alue on arvokas perinnemaisema-alue. Alueella on myös useita rautakautisia hautaröykkiöitä. Noin puolet alueen pinta-alasta on erilaisia hakamaita, valtaosa niistä koivuhakoja. Haka-alueilla on jonkin verran lahopuustoa sekä maapuita että pystypökkelöitä. Alueella on myös runsaslajisia kuivia ja tuoreita niittyjä.

Suojelutilanteen tarkennus ja toteutuskeinot

Seutukaavassa SL-merkintä. Alue on rauhoitettu yksityismaan suojelualueeksi vuonna 1973. Suojelun toteutuskeinona on luonnonsuojelulaki.

Luontodirektiivin luontotyypit (%)

*Fennoskandian runsaslajiset kuivat ja tuoreet niityt
Fennoskandian hakamaat ja kaskilaitumet 
5
50

Muuta lajistoa 

  • aholeinikki Ranunculus polyanthemos
  • hakarasara Carex spicata
  • hietalemmikki Myosotis stricta
  • isokäenrieska Gagea lutea
  • keltamatara Galium verum
  • kesämaksaruoho Sedum annuum
  • ketoneilikka Dianthus deltoides
  • mäkikaura Helictotrichon pubescens
  • mäkivirvilä Vicia tetrasperma
  • pölkkyruoho Arabis glabra

Julkaistu 8.8.2013 klo 10.32, päivitetty 16.8.2013 klo 9.39

Julkaisija: