Vaskijärven metsä

Natura 2000 -kohteiden tietoja päivitetään

Natura 2000 -kohteiden tiedot ovat osin muuttuneet. Kaikkien kohteiden tietoja ei ole vielä päivitetty tähän verkkopalveluun. Ajantasaiset tiedot ovat karttapalvelussa:

Koodi

FI0100048

Kunta

Karkkila

Pinta-ala

106 ha

Aluetyyppi

SCI

Lataa tiivistelmä virallisen Natura-tietolomakkeen tiedoista (20.8.1998)

FI0100048.pdf

Alueen kuvaus

Vaskijärven metsä sijaitsee Karkkilan pohjoisosassa lähellä Lopen rajaa. Alueella on edustavaa vanhaa metsää.

Vaskijärven metsän alueella on pääosin tuoreen kankaan kumpareisia metsiä ja puustoisia ojittamattomia korpia. Paikoin on myös lehtomaisen kankaan piirteitä ja ruohoisia soita. Alueella on myös muutamia louhikkoisia luonnonpuroja.

Metsät ovat kuusivaltaisia, tiheitä, varttuneita ja ikääntyneitä, eteläsuomalaisittain huomattavan luonnontilaisia. Kuusikossa on sekapuuna mäntyä ja paikoitellen yksittäisiä vanhoja koivuja ja järeitä haapoja. Erikokoista ja eri lahoamisvaiheiden kuusta on kuolleessa pystypuustossa ja maapuustossa runsaasti. Järeitä koivupökkelöitä on paikoitellen. Alueella on aiemmin tehty pienialaisia hakkuita, jotka eivät kuitenkaan merkittävästi alenna alueen suojeluarvoja.

Alueella on uhanalaista ja harvinaista vanhojen metsien sammal-, jäkälä- ja kääpälajistoa, mm. Uudellamaalla uhanalainen kantoraippasammal (Anastrophyllum hellerianum).

Suojelun toteutuskeinot

Alue kuuluu valtioneuvoston vahvistamaan vanhojen metsien suojeluohjelmaan. Natura-kohteen toteuttamiskeinona on luonnonsuojelulain mukaisen suojelualueen perustaminen.

Julkaistu 25.7.2013 klo 15.36, päivitetty 25.7.2013 klo 15.36

Julkaisija: