Varvarinsuo

Natura 2000 -kohteiden tietoja päivitetään

Natura 2000 -kohteiden tiedot ovat osin muuttuneet. Kaikkien kohteiden tietoja ei ole vielä päivitetty tähän verkkopalveluun. Ajantasaiset tiedot ovat karttapalvelussa:

Koodi FI0100009
Kunta Raasepori, Inkoo
Pinta-ala 60 ha
Aluetyyppi
SCI
Tiivistelmä virallisen Natura-tietolomakkeen tiedoista (2.6.2005): FI0100009.pdf

Alueen kuvaus

Alue on luonnontilaisena säilynyt, ojittamaton suoyhdistymä, jolla on ainakin kahdeksaa eri suotyyppiä. Alueella on Salpausselän lähteikköjä.

Varvarinsuo on muodoltaan pitkänomainen, melko pieni suokokonaisuus, jolla on kuitenkin monipuolinen valikoima metsäisiä suotyyppejä. Reunoilla on mesotrofisia, kuusi- tai tervaleppävaltaisia korpia. Keskiosat ovat pääasiassa suopursuvaltaista isovarpuista rämettä. Korvet ovat osittain lähteisiä, mitä kasvilajistossa kuvastavat mm. purolitukka ja suokeltto. Saavutettavuutensa ja monipuolisuutensa vuoksi suo soveltuu myös hyvin opetuskohteeksi.

Suojelun toteutuskeinot

Varvarinsuo kuuluu valtakunnalliseen soidensuojeluohjelmaan. Kohde toteutetaan muodostamalla siitä luonnonsuojelualue.

Julkaistu 25.7.2013 klo 11.32, päivitetty 25.7.2013 klo 11.32

Julkaisija: