Vanhakartanon idänverijuurialue

Koodi                     FI0301017
Kunta                     Asikkala
Pinta-ala (ha)      0,26
Aluetyyppi            SCI

Alueen kuvaus

Vanhakartano.jpg

Vanhakartanon pihapiiriin liittyvä vanha niitty- ja kallioketoalue lounaaseen viettävässä rinteessä. Alueen niityt ovat vähäisiä kallioketolaikkuja lukuunottamatta suurikokoisten ruohojen, heinien ja vadelmapensaiden valtaamat. Niittyalueella on muutamia kookkaita tuomiryhmiä.

Alue on erittäin uhanalaisen idänverijuuren kasvupaikka. Idänverijuurta esiintyy alueen luoteispäässä pienen kallion juurella tuomipensaikon vieressä. Kasvustosta laskettiin elokuussa 2011 vähän alle 400 idänverijuuriyksilöä. Alueella esiintyvät myös maarianverijuuri, tummatulikukka, pölkkyruoho ja pihakurjenpolvi, jotka kaikki ovat vanhoja kulttuurin seuralaislajeja.

Suojelutilanne

Alue on hoidon piirissä.

Suojelutilanteen tarkennus ja toteutuskeinot:

Suojelun toteutuskeinona on sopimus.

Luontotyypit ja lajit

Luontodirektiivin luontotyypit (%):

Fennoskandian runsaslajiset kuivat ja tuoreet niityt  10

Luontodirektiivin liitteen II lajit:

  • idänverijuuri

Muuta huomionarvoista lajistoa:

  • pihakurjenpolvi
  • maarianverijuuri
  • pölkkyruoho
  • tummatulukukka

Julkaistu 12.8.2013 klo 10.31, päivitetty 10.3.2014 klo 14.41

Julkaisija: