Vanajaveden lintualueet

Hattula, Kriipi. Kuva: Jukka Airola
Koodi FI0303017
Kunta Hattula, Valkeakoski
Pinta-ala (ha) 428
Aluetyyppi SPA

Alueen kuvaus

Vanajaveden lintualueet ovat osittain Hattulan osittain Valkeakosken puolella sijaitsevien arvokkaiden lintuvesien muodostama kokonaisuus. Luontaisesti rehevän Vanajaveden rannoilla on useita linnustollisesti arvokkaita alueita, kuten Vittiänlahti, Kriipi ja osittain Valkeakosken puolella sijaitseva Uskilanlahti sekä Valkeakosken puolella sijaitseva Suolahti. Alueet ovat linnustolle tärkeitä pesimis-, levähtämis- ja ruokailualueita.

Alueesta sijaitsee Hattulan kunnan puolella noin 117 ha.

Luontotyypit ja lajit

Luontodirektiivin luontotyypit (%)

Vaihettumissuot ja rantasuot  30

Lintudirektiivin liitteen I linnut:

 • kalatiira
 • kaulushaikara
 • kurki
 • laulujoutsen
 • liro
 • luhtahuitti
 • mustakurkku-uikku
 • pikkulepinkäinen
 • sinisuohaukka
 • uhanalainen laji
 • uhanalainen laji

Muita huomionarvoisia lajeja:

 • tukkasotka VU
 • punasotka VU
 • pyrstötiainen
 • pikkukuovi
 • isokuovi
 • tukkakoskelo NT
 • isokoskelo NT
 • luhtakana
 • nokikana
 • lehtokurppa
 • valkoviklo
 • viitakerttunen
 • rytikerttunen
 • mustapääkerttu
 • lapasorsa
 • naurulokki NT
 • sahalehti (Saarioisjärvi, Valkeakoski)
 • ristilimaska (Saarioisjärvi, Valkeakoski)
 • isolimaska (Saarioisjärvi, Valkeakoski)
 • hentovita
 • litteävita
 • isolimaska
 • kiehkuraärviä

Suojelutilanne

 Hattulassa sijaitsevista alueista on suojeltu 100 %.

Yhteys suojeluohjelmiin ja toteutuskeinot

Vittiänlahti, Uskilanlahti, Kriipi ja Suolahti kuuluvat valtakunnalliseen lintuvesiensuojeluohjelmaan. Hämeen maakuntakaavassa on SL-merkintä. Kohteet on liitetty kansainvälisesti merkittävien kosteikkojen luetteloon eli ns. Ramsar-kohteeksi.

Suojeltu luonnonsuojelulailla ja vesilailla.

Julkaistu 13.8.2013 klo 15.47, päivitetty 11.3.2014 klo 13.20