Valtionkärki

Koodi                     FI0301014
Kunta                     Asikkala
Pinta-ala (ha)      18,5
Aluetyyppi            SCI

Valtionkarki.jpg

Alueen kuvaus

Alue on pääosin kuusivaltaista luonnonmetsää. Mäkien laella on jokin verran mäntyvaltaisia metsiä. Kuuset ovat erittäin pitkiä (keskip. 33 m). alue on suurimmaksi osaksi Ruotsalaiseen laskevaa rinnettä. Rinteillä on monin paikoin pienialaisia lehtoja. Kuusilahopuuta on monin paikoin runsaasti. Mänty- ja lehtilahopuuta on jonkin verran. Paikoin kuusikkoa on harvennettu, eikä puusto ole luonnontilaista.

Alueen erityisarvo on vanhoissa kuusikoissa ja runsaassa kuusilahopuussa.

Suojelutilanne (%)

Suojeltu 100

Suojelutilanteen tarkennus ja toteutuskeinot:

Luontotyypit ja lajit

Luontodirektiivin luontotyypit (%):

*Boreaaliset luonnonmetsät  80

Boreaaliset lehdot   20

Lintudirektiivin liitteen I linnut:

 • palokärki
 • pyy

Muuta huomionarvoista lajistoa:

 • hömötiainen
 • käpytikka
 • lehtokerttu
 • peukaloinen
 • punarinta
 • puukiipijä
 • rantasipi NT
 • rautiainen
 • töyhtötiainen
 • vihervarpunen
 • imikkä
 • metsälehmus
 • mustakonnanmarja
Julkaistu 12.8.2013 klo 10.38, päivitetty 10.3.2014 klo 14.31

Julkaisija: