Vähäpää

Koodi FI0301013
Kunta Asikkala
Pinta-ala (ha) 39
Aluetyyppi SPA

Alueen kuvaus

Vähäpään valtakunnallisesti arvokas lintuvesialue on Pyhäjärven lähes umpeenkasvanut lahti. Rannat ovat täysin rakentamattomia. Alueesta 27 ha on maa-aluetta ja 12 ha vesialuetta. Vesialue on tiheän järviruokokasvuston peitossa. Rannassa on selväpiirteinen saraniitty sekä pensaikko ja rantametsä. Alueella elää edustavaa ruovikkolinnustoa ja huomattava lokkiyhdyskunta. Kohteen muutonaikainen merkitys on vähäinen.

asikkala_kartta.jpg

Luontotyypit ja lajit 

Luontodirektiivin luontotyypit (%)

 Vaihettumissuot ja rantasuot  60

Lintudirektiivin liitteen I linnut:

 • kaulushaikara
 • kurki
 • liro
 • luhtahuitti
 • mustakurkku-uikku
 • ruskosuohaukka

Muita huomionarvoisia lajeja:

 • pikkuhuitti VU
 • metsäviklo
 • luhtakana
 • lehtokurppa
 • valkoviklo
 • naurulokki NT
 • punasotka VU
 • nokikana
 • lapasorsa
 • rytikerttunen

Suojelutilanne (%)

 Suojeltu  100

Yhteys suojeluohjelmiin ja toteutuskeinot

Vähäpää kuuluu valtakunnalliseen lintuvesiensuojeluohjelmaan ja on Päijät-Hämeen maakuntakaavassa SL-merkinnällä.

Suojeltu luonnonsuojelulailla ja vesilailla.

Julkaistu 12.8.2013 klo 10.45, päivitetty 10.3.2014 klo 13.16

Julkaisija: