Tupsuvuori

Koodi FI0301012
Kunta Asikkala, Sysmä
Pinta-ala (ha) 36
Aluetyyppi SCI

Alueen kuvaus

Tupsuvuori on erittäin arvokas, voimakkaan lounais-koillissuuntaisen murroslinjan halkaisema kallioselännejakso. Kallioalueen solamaisessa notkelmassa sijaitsevan Perättömänlammen kalliorannat ovat jyrkänteisiä. Alueen etelä- ja kaakkoisosat ovat Asikkalan puolella.

Tupsuvuoren biologinen arvo perustuu sen luoteisrinteen kallio- ja lehtokasvillisuuteen. Kallioseinämillä on runsaasti eutrofisia sammallajeja ja harvinaisia jäkäliä. Luoteisrinteellä ja kallion tyvellä on edustavaa, rehevää lehtoa.

paijalue.jpg

Luontotyypit ja lajit

Luontodirektiivin luontotyypit (%)

 Kasvipeitteiset silikaattikalliot  80

 Boreaaliset lehdot  2

Muita huomionarvoisia lajeja:

  • mustakonnanmarja
  • näsiä
  • imikkä
  • haprakarvesammal
  • isotuppisammal
  • röyhelökarve EN
  • reikäkarve EN

Suojelutilanne

 Suojeltu maa-aineslailla 100 %

Yhteys suojeluohjelmiin ja toteutuskeinot

Tupsuvuori on luokiteltu erittäin arvokkaaksi kallioalueeksi valtakunnallisessa kallioinventoinnissa.

Suojellaan maa-aineslailla, jolloin kaupallinen maa-aineksen otto on kielletty. Alueella saa harjoittaa metsätaloutta.

Julkaistu 8.8.2013 klo 15.49, päivitetty 10.3.2014 klo 15.20

Julkaisija: