Hyppää sisältöön

Tuoresluoman lehdot

Natura 2000 -kohteiden tietoja päivitetään

Natura 2000 -kohteiden tiedot ovat osin muuttuneet. Kaikkien kohteiden tietoja ei ole vielä päivitetty tähän verkkopalveluun. Ajantasaiset tiedot ovat karttapalvelussa:

Koodi FI0800158
Kunta Ilmajoki
Pinta-ala 16,6 ha
Aluetyyppi  SAC
Alue kartalla Suomen ympäristökeskuksen karttapalvelu

Alueen kuvaus

Alue muodostuu kolmesta erillisestä osa-alueesta, jotka sijaitsevat Tuoresluoman varressa muutaman kilometrin etäisyydellä toisistaan. Luoman varressa on keväisin tulvan alle jäävää puronvarsilehtoa ja - lehtokorpea, jossa on isoalvejuuri- ja kotkansiipikasvustoja. Törmän rinteillä on tuoretta varttunutta havuja lehtipuumetsää. Metsät ovat osittain hakattuja. Alueella on runsaita valkovuokkoesiintymiä. Luomaan ja sen yli on paikoin kaatunut lukuisia puunrunkoja.

Alue on tärkeä boreaalisten lehtojen ja puronrinnemetsien suojelukohde.

Suojelutavoite

Alue sisältyy lehtojensuojeluohjelmaan ja maakuntakaavaan SL-4 -alueena.

Suojelutilanteen tarkennus ja toteutuskeinot

Hankitaan valtiolle tai rauhoitetaan yksityismaan luonnonsuojelualueena.

Suojelun perusteina olevat luontotyypit

Nimi

Pinta-ala, ha

Pikkujoet ja purot, joissa on Ranunculion fluitantis ja Callitricho-Batrachium -kasvillisuutta 0,476
Boreaaliset luonnonmetsät 8,3
Boreaaliset lehdot 1,84

Suojelun perusteina olevat lajit

Laji

Tieteellinen nimi

Liito-orava

Pteromys volans

 

Julkaistu 3.9.2019 klo 12.19, päivitetty 29.10.2019 klo 8.40

Aihealue: