Tungträsketin vanha metsä

Koodi

FI0100075

Kunta

Porvoo

Pinta-ala

20 ha

Aluetyyppi

SCI

Lataa tiivistelmä virallisen Natura-tietolomakkeen tiedoista (20.8.1998)

FI0100075.pdf

Alueen kuvaus

Vanhan metsän alue sijaitsee Porvoon keskustan itäpuolella rajautuen lännessä Veckjärveen, idässä Tungträsketiin ja etelässä suureen voimalinjaan.

Metsä on tyypiltään lehtomaista kangasta. Pohja on paikoin soistunut. Puusto on varttunutta ja varttuvaa tiheää kuusikkoa, jossa on sekapuuna koivua ja hieman mäntyä. Tungträsketin rantavyöhykkeellä on kapea tervaleppää ja hieskoivua kasvava vyöhyke. Haaparyhmiä on paikoin. Alueella on tasaisesti maapuita ja kuolleita puita. Vanhoja lahoja kantoja on merkkinä vanhoista hakkuista. Rajautuminen kahdelta suunnalta järveen monipuolistaa aluetta.

Linnuista alueelta on tavattu mm. harvinaisehko vanhan metsän laji, pikkusieppo.

Suojelun toteutuskeinot

Alue kuuluu vanhojen metsien suojeluohjelmaan. Natura-alueen toteutuskeino on luonnonsuojelulain mukaisen suojelualueen perustaminen.

Julkaistu 31.7.2013 klo 13.04, päivitetty 31.7.2013 klo 13.04

Julkaisija: