Tervaniemenlahti

Koodi
Kunta
Pinta-ala
Aluetyyppi
FI0319002
Kangasala
147 ha
SPA

Tervaniemenlahti

Alueen kuvaus

Tervaniemenlahti on umpeenkasvava järvenlahti, joka on joen kautta yhteydessä Längelmäveteen. Rantakosteikkoon kuuluvat laajat saraniitty- ja pensasluhta-alueet. Alue on tärkeä muuttolintujen, erityisesti kahlaajien levähdyspaikka.

Suojelutilanteen tarkennus ja toteutuskeinot

Valtakunnallisen lintuvesisuojeluohjelman kohde. Pirkanmaan seutukaavassa SL1-merkintä. Suojelun toteutuskeinona on luonnonsuojelulaki ja vesilaki. Metsästys ja kalastus on sallittu, mikäli niitä ei ole muun syyn perusteella kielletty.

Luontodirektiivin luontotyypit (%)

Vaihettumissuot ja rantasuot 35

Lintudirektiivin liitteen I linnut

 • ampuhaukka Falco columbarius
 • kurki Grus grus
 • laulujoutsen Cygnus cygnus
 • liro Tringa glareola
 • luhtahuitti Porzana porzana
 • palokärki Dryocopus martius
 • ruisrääkkä Crex crex
 • ruskosuohaukka Circus aeruginosus
 • sinisuohaukka Circus cyaneus
 • suokukko Philomachus pugnax
 • suopöllö Asio flammeus

Lintudirektiivin liitteessä I mainitsemattomat säännöllisesti esiintyvät muuttolinnut

 • heinätavi Anas querquedula
 • pikkulokki Larus minutus

Muuta lajistoa

 • naurulokki Larus ridibundus

Julkaistu 7.8.2013 klo 14.40, päivitetty 16.8.2013 klo 12.43

Julkaisija: