Tervajärvi

Alueen koodi: FI0900081
Pinta-ala: 24 ha
Kunta: Jyväskylä
Aluetyyppi: SCI ja SPA

Tervajärvi on kuivatun järven pohjalle muodostunut keväisin tulviva alue. Vetensä Tervajärvi saa Kuukanjoesta ja ympäröivistä ojista. Tervajärveltä vedet virtaavat Tervajokea pitkin pois. Keväisin ja runsassateisina aikoina vedet kerääntyvät entisen järven pohjalle muodostaen alueen keskelle avovesialueen. Alueen koillispuolella oleva paju- ja koivuvaltainen pensaikko-metsä jää tällöin tulvan alle. Tervajärvellä on laajalti tulvametsää ja kosteimmilla kohdilla esiintyy luhtametsää. Puusto on osin tiheää pajupensaikkoa, osin koivu-pajuvaltaista ja laidemmalla koivuvaltaista. Lahopuusto on varsin runsas. Tervajärvi on muuttoaikoina merkittävä lintujen mm. kahlaajien kerääntymisalue.

Suojelutilanteen tarkennus ja toteutuskeinot:

Suojeluohjelmat ja -selvitykset:
- Uusi kohde

Suojelun toteutuskeinot:
- Luonnonsuojelulaki

Luontodirektiivin luontotyypit (% pinta-alasta):

*Fennoskandian metsäluhdat  25
*Alnus glutinosa ja Fraxinus excelsior-tulvametsät  55

Lajit

Luontodirektiivin liitteen II lajit: ei ole

Lintudirektiivin liitteen I linnut:
ampuhaukka
kurki
laulujoutsen
liro
peltosirkku
pyy
ruskosuohaukka
sinirinta
sinisuohaukka
suokukko
suopöllö
uivelo
uhanalainen laji
uhanalainen laji

Muuttolinnut:
harmaahaikara
heinätavi
jouhisorsa
lapinsirri
metsähanhi
mustaviklo
pikkulokki
tuulihaukka

Muuta lajistoa:
keltaängelmä

Julkaistu 10.7.2013 klo 15.36, päivitetty 10.7.2013 klo 15.36