Tapelsåsen - Lindöviken - Heimlax

Koodi FI0100002
Kunta Raasepori
Pinta-ala 516 ha
Aluetyyppi SCI
Lataa tiivistelmä virallisen Natura-tietolomakkeen tiedoista (8.5.2002) FI0100002.pdf

Alueen kuvaus

Alue koostuu seitsemästä erillisestä osa-alueesta, jotka edustavat kolmen tyyppisiä alueita. Uudellamaalla niukasti edustettuina olevia jalopuumetsiä sekä lehtoja esiintyy Knopön , Framnäsin ja Flatholmenin alueella. Toisen Salpausselän reunamuodoston reunaselänteitä edustavat Tapelsåsenin ja Sattala malmin harjut, joilla on mm. edustavia muinaisrantakivikkoja. Kolmannen ryhmän muodostavat vesilinnuston kannalta merkittävät Lindövikenin ja Heimlaxin lintuvesialueet.

Knöpö, Framnäs ja Flatholmen

Knopön lehtojensuojelualue, Framnäsin ja Flatholmenin suojelualueet edustavat boreaalisten lehtojen ja luonnontilaisten hemiboreaalisten jalopuumetsien tyyppejä. Knopöllä esiintyy mm. valtakunnallisesti uhanalaista vuorijalavaa (Ulmus glabra) sekä tammea, metsälehmusta ja tuoksumataraa. Saarella pesii pikkutikka. Framnäsin suojelualueella on arvokkaita pähkinä-tammilehtoja sekä tervaleppä- ja saniaislehtoja. Alueella esiintyy mm. syylälinnunhernettä (Lathyrus linifolius) ja heinäratamoa (Plantago lanceolata) sekä alueellisesti uhanalaista ketopiippoa (Luzula campestris) ja hentokiurunkannusta (Corydalis intermedia) sekä useita uhanalaisia sammal- ja sienilajeja. Flatholmen on rannoiltaan matala, hiekkainen muodoltaan laakea saari, joka on kasvillisuudeltaan rehevä ja vaihteleva. Saarella kasvaa mm. hammasjuurta (Dentaria bulbifera), keltavuokkoa (Anemone ranunculoides) ja lehtokieloa (Polygonatum multiflorum) sekä alueellisesti uhanalaista niittyräpelöä (Briza media). Flatholmenin n. 6 ha:n yhä käytössä olevat laidunalueet on luokiteltu maakunnallisesti arvokkaaksi perinnebiotoopiksi. Saari sekä sen lähivedet ovat olleet myös merkittävä merihanhien kerääntymisalue.

Tapelsåsen ja Sattala malm

Harjuluontoa edustavat Tapelsåsenin luonnonsuojelualue sekä Sattala malmin harju. Kasvillisuudeltaan alueen metsät ovat pääasiassa melko tavanomaista puolukka-kanerva-tyypin kangasmetsää. Geologian ja geomorfologiansa osalta kohteet ovat tärkeitä. Alueella on useita edustavia muinaisrantoja.

Lindöviken ja Heimlax

Lindövikenin luonnonsuojelualue sekä Heimlax edustavat arvokkaita lintuvesiä. Lindöviken on erityisesti syysmuuton ja vesilintujen sulkasaodon aikaisena kerääntymisalueena tärkeä; levähtävien telkkien, sotkien ja uiveloiden määrät ovat valtakunnallisesti huomattavia. Heimlaxin alue on tärkeä hanhien ja joutsenten ruokailualueena.

Suojelun toteutuskeinot

Alue koostuu seitsemästä lähekkäin sijaitsevasta osa-alueesta, joista pääosa on jo perustettu luonnonsuojelualueiksi. Knopö (16 ha) ja Flatholmen (22 ha) kuuluvat lehtojensuojeluohjelmaan. Sattala malm (43 ha) kuuluu harjujensuojeluohjelmaan ja ehdotetaan toteutettavaksi maa-aineslain mukaisesti. Heimlaxviken (117 ha) kuuluu valtakunnalliseen lintuvesiensuojeluohjelmaan. Framnäs (88 ha), Tapelsåsen (73 ha) ja Lindöviken (149 ha) ovat luonnonsuojelulain mukaisesti rauhoitettuja suojelualueita.

Julkaistu 8.8.2013 klo 11.10, päivitetty 25.7.2013 klo 9.12

Julkaisija: