Svinberget - Lagerholmen

Natura 2000 -kohteiden tietoja päivitetään

Natura 2000 -kohteiden tiedot ovat osin muuttuneet. Kaikkien kohteiden tietoja ei ole vielä päivitetty tähän verkkopalveluun. Ajantasaiset tiedot ovat karttapalvelussa:

Koodi FI0100054
Kunta Raasepori
Pinta-ala 56 ha
Aluetyyppi SCI
Lataa tiivistelmä virallisen Natura-tietolomakkeen tiedoista FI0100054.pdf

Alueen kuvaus

Svinberget-Lagerholmen on Tammisaaren luoteisosassa sijaitseva Uusmaalaista rannikkoluontoa edustava kohde. Se muodostuu osasta Lagerholmenin saarea ja Svinbergetin alueesta mantereen puolella. Lagerholmenilla on edustavaa lehmusvaltaista luonnontilaista jalopuumetsää. Svinbergetin aluetta luonnehtivat edustavat kallionalus- ja rinnelehdot, vanha kelopuustoinen kalliomännikkö ja luonnontilainen kluuvijärvi. Svinbergetin ja Lagerholmin välistä rajaukseen kuuluu vielä matala, ruovikkoinen flada. Svinbergetin korkeimmalla kohdalla on muinainen röykkiöhauta.

Natura-alueella on Uudellamaalla ja koko maassa harvinaisia luontotyyppejä. Lagerholmin jalopuumetsä on lehmusvaltainen, lisäksi siellä kasvaa runsaasti vanhoja tammia ja jonkin verran vaahteroita. Lehtokasvillisuus on metsässä erityisen edustavaa. Rådalssjön Svinbergetin itäpuolella on kasvillisuudeltaankin edustava luonnontilainen kirkasvetinen kluuvijärvi, johon edelleen virtaa korkean veden aikaan merivettä. Järven rannat ovat säilyneet rakentamattomina, mikä on Uudellamaalla harvinaista. Alueeseen kuuluu myös melko edustavia luonnonmetsiä ja hienoa rinnelehtoa, jossa kasvaa melko paljon lehmuksia. Kalliolla on luonnonmetsän lisäksi kalkkivaikutteista kallioketoa.

Suojelun toteutuskeinot

Alueen toteutuskeino on luonnonsuojelulain mukaisen suojelualueen perustaminen.

Luontodirektiivin luontotyypit

Rannikon laguunit

11 %

Fennoskandian lähteet ja lähdesuot

0-1 %

Kasvipeitteiset kalkkikalliot

2 %

Luonnontilaiset tai niiden kaltainen kuusivaltaiset vanhat metsät

3 %

Luonnontilaiset tai niiden kaltainen mäntyvaltaiset vanhat metsät

5 %

Fennoskandian hemiboreaaliset luontaiset jalopuumetsät

3 %

Boreaaliset lehdot

50 %

Fennoskandian hakamaat ja kaskilaitumet

0-1 %

Fennoskandian metsäluhdat

2 %

Lintudirektiivin liitteen I linnut

Bubo bubo huuhkaja

Julkaistu 25.7.2013 klo 15.48, päivitetty 25.7.2013 klo 15.48

Julkaisija: