Söderskärin ja Långörenin saaristo

Koodi

FI0100077

Kunta

Porvoo

Pinta-ala

18 219 ha, josta maa-alueita 149 ha

Aluetyyppi

SCI ja SPA

Hoito- ja käyttösunnitelma

Lataa tiivistelmä virallisen Natura-tietolomakkeen tiedoista (8.5.2002)

FI0100077.pdf

Alueen kuvaus

Porvoon ulkosaaristossa sijaitsevaan Natura-kohteeseen kuuluvat

  1. Söderskärin luonnonsuojelualue
  2. Långörenin luonnonsuojelualue ympäröivine vesialueineen
  3. Kölhällen ja Stora Kölhällen vesialueineen Långörenistä etelään
  4. Pellingin ulkosaaristoa, sis. Tunnholmenin luonnonsuojelualueen vesialue
  5. Sandkallan, Yttre Hällkallan, Yttergrundet, Storgrundet ja Inre Hällkallan ympäröivine vesialueineen

Alueet muodostavat kokonaisuuden, johon sisältyy merkittäviä lintujen pesimä- ja levähdysalueita sekä harmaahylkeen suojelun kannalta tärkeitä alueita.

Alue on liitetty myös linnustoltaan kansainvälisesti merkittävien kosteikkojen luetteloon eli ns. Ramsar-kohteeksi.

Söderskär ja Långören

Söderskärin ja Långörenin alueet ovat merkittäviä saaristolintututkimuksen kohteita ja Suomenlahden ulkosaaristovyöhykkeen runsaslintuisimpia alueita. Runsaan pesimälinnuston lisäksi alueet ovat merkittäviä muuttolintujen levähdysalueita. Långörenin alueesta on asetuksella rauhoitettu alueen saaret ja luodot. Natura -kohteeseen kuuluu myös Långörenin vesialue.

Söderskärin alueen suurimmilla saarilla kasvaa katajikkoa ja pieniä haapa-kuusimetsiköitä, pienimmät ovat paljaita kallioluotoja. Alueella kasvaa Uudellamaalla uhanalainen keihäsvuohennokka (Scutellaria hastifolia). Långören on edustava harjusaari, jossa kasvillisuuden primäärisukkessio on edennyt jo pensaikkovaiheeseen.

Långörenin eteläpuoleinen alue ja Sandkallan ympäristöineen ovat Suomenlahden parhaita harmaahylkeen esiintymispaikkoja.

Pellingin ulkosaaristo

Tunnholmenin luonnonsuojelualueen rauhoituksella on aikanaan haluttu turvata saarten linnusto. Tunnholmenilla on keskenään vuorottelevia rantatyyppejä: sora-, hiekka-, kallio- ja niittyrantoja. Alue on myös kasvillisuudeltaan edustavaa. Kummelskärin ympäristössä on merkittävä räyskäyhdyskunta. Alue on merkittävä myös muun saaristolinnuston suojelun kannalta.

Suojelun toteutuskeinot

Söderskär ympäristöineen (47 ha maata, 2074 ha vesialueita) on lääninhallituksen päätöksellä vuonna 1930 rauhoitettua luonnonsuojelualuetta.

Tunnholmen (29 ha maata, 120 ha vesialuetta) on rauhoitettu vuonna 1932.

Långörenin saaret ja luodot (47 ha) on rauhoitettu asetuksella v. 1970. Ympäröivän valtion vesialueen (8282 ha) suojelu toteutetaan luonnonsuojelulain keinoin.

Långörenin eteläpuolinen hyljealue (noin 2000 ha) sekä Sandkallan, Yttre Hällkallan, Yttergrundet, Storgrundet ja Inre Hällkallan ympäröivine vesialueineen (5547 ha) ovat valtion omistuksessa. Näiden alueiden toteutuskeinona on luonnonsuojelulaki.

Myös Pellingin ulkosaariston saarten ja luotojen suojelu toteutetaan luonnonsuojelulain keinoin.

Julkaistu 31.7.2013 klo 13.07, päivitetty 31.7.2013 klo 13.07

Julkaisija: