Siiponjoki

Koodi FI1000040
Kunta Kalajoki
Pinta-ala (ha) 419
Aluetyyppi SCI

Alueen kuvaus

Alue käsittää laajan kiinteän variksenmarja- ja kanerva dyynialueen sekä Siiponjoen varren Törmälään asti. Dyynialue on karua variksenmarjan ja poronjäkälien vallitsemaa kuivaa männikkökangasta. Siiponjoki tuo alueeseen maisemallista arvoa jylhine rantatörmineen ja meandereineen. Osa meandereista on kuroutunut irti juoluoiksi, joita joessa on ainakin kuusi suurempaa. Suvantopaikkojen ja joen laajentumien ympärille on muodostunut reheviä rantalehtoja, joista osa on saniaisten vallitsemia. Siiponjoella on merkitystä nahkiaisen lisääntymisalueena ja harjus nousee jokeen kutemaan.

Alueen yhteys suojeluohjelmiin ja suojelun toteuttaminen

Dyynialue kuuluu valtakunnalliseen harjujensuojeluohjelmaan. Siiponjoen varrella on kaksi erillistä lehtojensuojeluohjelmaan kuuluvaa lehtoaluetta. Siiponjoki on koskiensuojelulain nojalla suojeltu vesistö.

Dyynialueen suojelu toteutetaan maa-aineslain nojalla ja lehtojen suojelu toteutetaan lakisääteisenä suojelualueena. Siiponjoen vesialueen suojelu toteutetaan koskiensuojelulain ja vesilain nojalla.

Luontodirektiivin luontotyypit (%)

Lehdot 3
Metsäluhdat* <1
Tulvametsät* 1
Kuivat kanerva- ja variksenmarjadyynit 71
Fennoskandian luonnontilaiset jokireitit 6
*priorisoitu luontotyyppi

Luontodirektiivin liitteen II lajit

Saukko Lutra lutra
Kivisimppu Kivisimppu

Julkaistu 26.7.2013 klo 13.39, päivitetty 23.8.2013 klo 8.37