Siikaneva

Koodi
Kunta
Pinta-ala
Aluetyyppi
FI0341008
Ruovesi, Orivesi
1300 ha
SCI

Siikaneva

Alueen kuvaus

Siikaneva on Pirkanmaan suurin yhtenäinen suoalue ja maakunnan tärkein soidensuojelualue. Siikaneva on Pirkanmaan paras lintusuo ja se on tärkeä opetus-, tutkimus- ja matkailukohde. Siikanevalla on sekä keidas- että aapasuota. Näiden erityisen arvokkaiden luontotyyppien lisäksi sieltä löytyy puolentusinaa muuta luontotyyppiä. Aluetta käytetään ajoittain puolustusvoimien toimintaan tai suojelualueen läheisyydessä tapahtuvan puolustusvoimien toiminnan vaikutukset voivat ulottua suojelualueelle.

Suojelutilanteen tarkennus ja toteutuskeinot

Alueesta suuri osa nykyistä valtion soidensuojelualuetta ja yksityistä rauhoitusaluetta. Pirkanmaan seutukaavassa suurimalla osalla aluetta SL1-merkintä. Suojelun toteutuskeinona on koko alueella luonnonsuojelulaki. Alueen suojelu ei rajoita puolustusvoimien toimintaa ja sen kehittämistä. Alueen luonnontilaan heikentävästi vaikuttavat toimet (esim. ojitukset) on kielletty.

Luontodirektiivin luontotyypit (%) 

Humuspitoiset lammet ja järvet
Keidassuot
Muuttuneet ennallistamiskelpoiset keidassuot
Aapasuot
*Luonnontilaiset tai niiden kalt. kuusivaltaiset vanhat metsät
*Luonnontilaiset tai niiden kalt. mäntyvaltaiset vanhat metsät
*Mäntyvaltaiset puustoiset suot
*Kuusivaltaiset puustoiset suot               
1
55
5
26
3
1
5
0

Lintudirektiivin liitteen I linnut 

 • harmaapäätikka Picus canus
 • helmipöllö Aegolius funereus
 • huuhkaja Bubo bubo
 • kangaskiuru Lullula arborea
 • kapustarinta Pluvialis apricaria
 • kehrääjä Caprimulgus europaeus
 • kurki Grus grus
 • liro Tringa glareola
 • palokärki Dryocopus martius
 • pikkusieppo Ficedula parva
 • pohjantikka Picoides tridactylus
 • sinisuohaukka Circus cyaneus
 • suokukko Philomachus pugnax
 • suopöllö Asio flammeus
 • uhanalainen laji
 • uhanalainen laji
 • varpuspöllö Glaucidium passerinum

Muuta lajistoa 

 • harmaasieppo Muscicapa striata
 • hernekerttu Sylvia curruca
 • hippiäinen Regulus regulus
 • hömötiainen Parus montanus
 • käpytikka Dendrocopus major
 • keltavästäräkki Motacilla flava
 • kirjosieppo Ficedula hypoleuca
 • kuukkeli Perisoreus infaustus (ehd.)
 • kuusitiainen Parus ater
 • lehtokerttu Sylvia borin
 • leppälintu Phoenicurus phoenicurus
 • metsäkirvinen Anthus trivialis
 • metsäviklo Tringa ochropus
 • mustapääkerttu Sylvia atricapilla
 • niittykirvinen Anthus pratensis
 • pikkukäpylintu Loxia curvirostra
 • pohjansirkku Emberiza rustica
 • punarinta Erithacus rubecula
 • rautiainen Prunella modularis
 • räystäspääsky Delichon urbica
 • riekko Lagopus lagopus
 • taivaanvuohi Gallinago gallinago
 • talitiainen Parus major
 • teeri Tetrao tetrix
 • töyhtötiainen Parus cristatus
 • urpiainen Carduelis flammea
 • västäräkki Motacilla alba
 • vihervarpunen Carduelis spinus
 • haaskavaajakaslaji Tachinus rufipennis
 • hapsijäärä Necydelis major
 • havukytry (hyönt.) Episernum angusticollis
 • havuliekokeiju (hyönt.) Zilora ferruginea
 • helyhaaskavaajakas Tachinus elegans M
 • isoukonkorento Aeshna crenata
 • kääpäkoi Scardia boletella SH
 • kääpiäislaji Cis dentatus
 • kääpiösukeltajalaji Hydroporus discretus
 • kääriäislaji Clepsis pallidana
 • kapolaakaslaji (hyönt.) Hapalarea clavigera
 • keräpallokaslaji Agathidium nigrinum
 • keräpallokaslaji Agathidium arcticum
 • kiiltomato Lampyris noctiluca
 • koilaji Agnathosia mendicella
 • kuusisepikkä (hyönt.) Hylis procerulus
 • laakaripsikkä-laji (hyönt.) Acrotrichis insularis
 • liekokuoriainen Xylita livida M
 • liekokurekiitäjä Platynus mannerheimii
 • liskokuntikaslaji Quedius brevicornis
 • naavamittari Alcis jubatus V
 • nahkuri Tragosoma depsarium
 • piilopäälaji Cryptocephalus saliceti
 • pikkukääpäkeiju Orchesia minor
 • pikkusirvikäslaji Oxytrichia mirabilis
 • pikkusirvikäslaji Agraylea sexmaculata
 • pikkutupsukas (hyönt.) Orgyia antiquoides
 • putkisirvikäslaji Limnephilus externus
 • putkisirvikäslaji Limnephilus diphyes
 • putkisirvikäslaji Limnephilus femoralis
 • rääpikäslaji (hyönt.) Choleva fagniezi
 • rahkahopeatäplä Clossiana frigga
 • rantasarakkokärsäkäs Limnobaris t-album
 • ripsikkä-laji (hyönt.) Ptinella johansoni
 • suokirjosiipi Pyrgus centaureae O
 • tummatikaskuoriainen Trypodendron proximum
 • ukkopussikas Pachytelia villosella M
 • vaajakaslaji Mycetoporus laevicollis
 • vaaleaharmoyökkönen Xestia sincera M
 • viherjalokuoriainen Buprestis rustica
 • rimpivihvilä Juncus stygius

Julkaistu 8.8.2013 klo 10.18, päivitetty 16.8.2013 klo 9.55

Julkaisija: