Hyppää sisältöön

Siikaneva

Natura 2000 -kohteiden tietoja päivitetään

Natura 2000 -kohteiden tiedot ovat osin muuttuneet. Kaikkien kohteiden tietoja ei ole vielä päivitetty tähän verkkopalveluun. Ajantasaiset tiedot ovat karttapalvelussa:

Alueen koodi: FI0341008
Pinta-ala: 1300 ha
Kunta: Ruovesi, Orivesi
Aluetyyppi: SAC

Kohteen zoomattava kartta ja viralliset tietolomakkeet sekä niiden tiivistelmät löytyvät täältä: Suomen ympäristökeskuksen karttapalvelu (ohje: kirjoita hakuun kohteen nimi)

Siikaneva kartalla

Alueen kuvaus

Siikaneva on Pirkanmaan suurin yhtenäinen suoalue ja maakunnan tärkein soidensuojelualue. Se on myös Pirkanmaan paras lintusuo ja tärkeä opetus-, tutkimus- ja matkailukohde. Siikanevan keskiosassa on sekä keidas- että aapasuokasvillisuutta, eli sitä voidaan pitää sekayhdistymänä. Yleisin suotyyppi on lyhytkorsineva. Muita ovat keidasräme, silmäkeneva, tupasvillaräme, isovarpuräme, nevaräme ja varsinainen saraneva. Kasvillisuus on karua.

Suojelutavoite

Kaikki tietolomakkeen (ks. karttapalvelu) taulukossa 3.1 mainitut luontotyypit kuuluvat alueen suojeluperusteisiin ja kaikkien niiden suojelutavoitteena on vähintäänkin alueen merkityksen säilyttäminen osana verkostoa.

Lisäksi alueen suojelussa ja hoidossa painotetaan seuraavia tavoitteita:

  • alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään turvaamalla luonnon omien prosessien mukainen kehitys,
  • alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään hoitotoimenpiteillä.

Suojelutilanteen tarkennus ja toteutuskeinot

Alueesta suuri osa on nykyistä valtion soidensuojelualuetta ja yksityistä rauhoitusaluetta.

Suojelun toteutuskeinona on koko alueella luonnonsuojelulaki. Alueen suojelu ei rajoita puolustusvoimien toimintaa ja sen kehittämistä.

Suojelun perusteina olevat luontotyypit

Koodi Nimi Pinta-ala, ha
3160 Humuspitoiset järvet ja lammet 4
3260 Vuorten alapuoliset tasankojoet, joissa on Ranunculion fluitantis ja Callitricho-Batrachium -kasvillisuutta 0,2
7110 Keidassuot 611
7310 Aapasuot 314
9010 Boreaaliset luonnonmetsät 31
91D0 Puustoiset suot 154

Suojelun perusteina olevat lajit

Alueella ei esiinny suojelun perusteena olevia lajeja.

 

Julkaistu 11.11.2019 klo 9.20, päivitetty 11.11.2019 klo 9.25

Julkaisija: