Sarkkilanjärvi

Koodi
Kunta
Pinta-ala
Aluetyyppi
FI0309006
Hämeenkyrö
54 ha
SPA

Sarkkilanjärvi

Alueen kuvaus:

Sarkkilanjärvi on valuma-alueeltaan melko suuren järven joen järvilaajentuma. Järvi on umpeenkasvava, avovettä on enää 1-2 ha. Alueella kasvaa laajoja järvikortteikkoja. Rantaluhtia ympäröivät pellot, joilta tulee järveen kuormitusta. Sarkkilanjärvi on tärkeä muutonaikainen levähdyspaikka linnuille.

Sarkkilanjärvi on valtakunnallisesti arvokas lintualue.

Suojelutilanteen tarkennus ja toteutuskeinot                    

Sarkkilanjärvi on valtakunnallisen lintuvesiohjelman kohde. Pirkanmaan seutukaavassa alueella SL1-merkintä. Suojelu toteutetaan vesilain ja luonnonsuojelulain nojalla.

Luontodirektiivin luontotyypit (%)

Vaihettumissuot ja rantasuot 41

Lintudirektiivin liitteen I linnut

  • kalatiira Sterna hirundo
  • kaulushaikara Botaurus stellaris
  • liro Tringa glareola
  • luhtahuitti Porzana porzana
  • ruisrääkkä Crex crex

Lintudirektiivin liitteessä I mainitsemattomat säännöllisesti esiintyvät muuttolinnut

  • heinätavi Anas querquedula
  • jouhisorsa Anas acuta
  • punajalkaviklo Tringa totanus

Julkaistu 7.8.2013 klo 13.21, päivitetty 16.8.2013 klo 13.15

Julkaisija: