Hyppää sisältöön

Sarkkilanjärvi

Natura 2000 -kohteiden tietoja päivitetään

Natura 2000 -kohteiden tiedot ovat osin muuttuneet. Kaikkien kohteiden tietoja ei ole vielä päivitetty tähän verkkopalveluun. Ajantasaiset tiedot ovat karttapalvelussa:

Alueen koodi: FI0309006
Pinta-ala: 54 ha
Kunta: Hämeenkyrö
Aluetyyppi: SPA

Kohteen zoomattava kartta ja viralliset tietolomakkeet sekä niiden tiivistelmät löytyvät täältä: Suomen ympäristökeskuksen karttapalvelu (ohje: kirjoita hakuun kohteen nimi)

Sarkkilanjärvi kartalla

Alueen kuvaus

Sarkkilanjärvi on valuma-alueeltaan melko suuren joen järvilaajentuma. Järvi on umpeenkasvava, avovettä on enää 1–2 hehtaaria. Alueella kasvaa laajoja järvikortteikkoja. Rantaluhtia ympäröivät pellot, joilta tulee järveen kuormitusta.

Sarkkilanjärvi on valtakunnallisesti arvokas lintujärvi ja erityisesti tärkeä muutonaikainen levähdys- ja ruokailualue.

Suojelutavoite

Kaikki tietolomakkeen (ks. karttapalvelu) taulukossa 3.2 mainitut lajit, lukuun ottamatta populaation merkittävyyden osalta luokkaan D luokiteltuja lajeja, kuuluvat alueen suojeluperusteisiin ja kaikkien niiden suojelutavoitteena on vähintäänkin alueen merkityksen säilyttäminen osana verkostoa.

Lisäksi alueen suojelussa ja hoidossa painotetaan seuraavia tavoitteita:

 • alueella vallitseva lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään turvaamalla luonnon omien prosessien mukainen kehitys,
 • alueella vallitseva lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään hoitotoimenpiteillä.

Suojelutilanteen tarkennus ja toteutuskeinot

Sarkkilanjärvi on valtakunnallisen lintuvesiohjelman kohde.

Suojelun toteutuskeinoina ovat luonnonsuojelulaki ja vesilaki.

Suojelun perusteina olevat luontotyypit

Alueen suojelun perusteena ei ole luontotyyppejä.

Suojelun perusteina olevat lajit

 • jouhisorsa Anas acuta
 • lapasorsa Anas clypeata
 • heinätavi Anas querquedula
 • harmaasorsa Anas strepera
 • metsähanhi Anser fabalis
 • lapinkirvinen Anthus cervinus
 • harmaahaikara Ardea cinerea
 • punasotka Aythya ferina
 • tukkasotka Aythya fuligula
 • lapasotka Aythya marila
 • kaulushaikara Botaurus stellaris
 • lapinsirri Calidris temminckii
 • ruskosuohaukka Circus aeruginosus
 • sinisuohaukka Circus cyaneus
 • ruisrääkkä Crex crex
 • pikkujoutsen Cygnus columbianus bewickii
 • laulujoutsen Cygnus cygnus
 • muuttohaukka Falco peregrinus
 • nuolihaukka Falco subbuteo
 • tuulihaukka Falco tinnunculus
 • heinäkurppa Gallinago media
 • kurki Grus grus
 • selkälokki Larus fuscus fuscus
 • pikkulokki Larus minutus
 • naurulokki Larus ridibundus
 • uivelo Mergus albellus
 • keltavästäräkki Motacilla flava
 • sääksi Pandion haliaetus
 • vesipääsky Phalaropus lobatus
 • suokukko Philomachus pugnax
 • kapustarinta Pluvialis apricaria
 • mustakurkku-uikku Podiceps auritus
 • härkälintu Podiceps grisegena
 • luhtahuitti Porzana porzana
 • kalatiira Sterna hirundo
 • mustaviklo Tringa erythropus
 • liro Tringa glareola
 • punajalkaviklo Tringa totanus

 

Julkaistu 25.11.2019 klo 15.03, päivitetty 25.11.2019 klo 15.11

Julkaisija: