Särkijärvi

Natura 2000 -kohteiden tietoja päivitetään

Natura 2000 -kohteiden tiedot ovat osin muuttuneet. Kaikkien kohteiden tietoja ei ole vielä päivitetty tähän verkkopalveluun. Ajantasaiset tiedot ovat karttapalvelussa:

Alueen koodi: FI0700090
Pinta-ala: 1070 ha
Kunta: Tohmajärvi
Aluetyyppi: SAC
Toteutustilanne: toteutettu kokonaan
Toteutustavat: vesilaki
Alue kartalla: Suomen ympäristökeskuksen karttapalvelu (kirjoita hakukenttään Natura-alueen nimi).

Alueen kuvaus

Harjujen ympäröimä pitkänpyöreä latvajärvi, jonka rannat ovat yleisilmeeltään metsäisiä. Onkamon Särkijärvi on erittäin kirkasvetinen ja vähäravinteinen Lobelia-tyypin vesistö. Järvi on luokiteltu vedenlaadultaan erinomaiseksi. Särkijärvi on kansallisesti edustava oligotrofinen järvi (direktiivin luontotyyppi: "Niukkaravinteiset järvet, joissa on runsaasti pohjaversoiskasvillisuutta"). Järven vedenlaatua on heikentänyt/heikentää hajakuormitus. Länsirantaa lukuun ottamatta järven ympärillä on tasaisesti lomamökkejä. Vähäisessä määrin kuormitusta aiheuttaa myös maatalous.

Suojelutavoite

Kaikki tietolomakkeen taulukoissa 3.1 ja 3.2 mainitut luontotyypit ja lajit (ks. karttapalvelu sekä alla) kuuluvat alueen suojeluperusteisiin ja kaikkien niiden suojelutavoitteena on vähintäänkin alueen merkityksen säilyttäminen osana verkostoa.
Lisäksi alueen suojelussa ja hoidossa painotetaan seuraavia tavoitteita:
- alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään turvaamalla luonnon omien prosessien mukainen kehitys
- alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään alueen käyttöä ohjaamalla
-vesienhoidon tavoitteena on säilyttää vesistön erinomainen ekologinen tila.

Suojelun perusteina olevat luontotyypit (ha)

Hiekkamaiden niukkamineraaliset niukkaravinteiset vedet (Littorelletalia uniflorae) (1070)

Suojelun perusteena olevat lajit

Luontodirektiivin liitteen II, IV lajit:

hentonäkinruoho (Najas tenuissima)

Muuta lajistoa:

jouhivita (Potamogeton rutilus)
pikkuvita (Potamogeton berchtoldii)

 

Julkaistu 6.8.2013 klo 11.41, päivitetty 12.2.2020 klo 14.55

Aihealue: