Särkijärvi

FI0700090 (SCI)

Kunta: Tohmajärvi
Pinta-ala: 1 069,7 ha
Toteutustilanne: toteutettu kokonaan
Toteutustavat: vesilaki

Onkamon Särkijärvi on kirkasvetinen ja vähäravinteinen niin sanotun nuottaruoho-tyypin vesistö. Järven vedenlaatu on erinomaista.

Luontodirektiivin luontotyypit:

- Hiekkamaiden niukkamineraaliset niukkaravinteiset vedet (Littorelletalia   uniflorae)

Luontodirektiivin liitteen II lajit:  –

Lintudirektiivin liitteen I lajit:  –

Muuta lajistoa:

jouhivita Potamogeton rutilus
pikkuvita Potamogeton berchtoldii

Julkaistu 6.8.2013 klo 11.41, päivitetty 7.8.2013 klo 14.09

Aihealue: