Salmineva - Piurukkajärvi

Natura 2000 -kohteiden tietoja päivitetään

Natura 2000 -kohteiden tiedot ovat osin muuttuneet. Kaikkien kohteiden tietoja ei ole vielä päivitetty tähän verkkopalveluun. Ajantasaiset tiedot ovat karttapalvelussa:

Koodi FI1102801
Kunta Oulainen
Pinta-ala (ha)         276
Aluetyyppi SAC
Alue kartalla Suomen ympäristökeskuksen karttapalvelu

Alueen kuvaus

Keskeltä allikkoinen keidassuo, jonka pohjoisreunalla pienialaisesti aapasuota. Eteläosassa melko luonnontilainen Piurukkajärvi. Erittäin edustava kermikeidas, jonka keskiosassa on runsaasti allikoita ja eteläreunalla järvi. Suomen pohjoisimpia keidassoita.

Suojelutavoite

Kaikki tietolomakkeen taulukossa 3.1 ja 3.2 mainitut luontotyypit ja lajit kuuluvat alueen suojeluperusteisiin ja kaikkien niiden suojelutavoitteena on vähintäänkin alueen merkityksen säilyttäminen osana verkostoa.

Lisäksi alueen suojelussa ja hoidossa painotetaan seuraavia tavoitteita:
- Alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään turvaamalla luonnon omien prosessien mukainen kehitys.

Soidensuojelun perusohjelman kohde B3.9. Alueen suojelu toteutetaan luonnonsuojelulain keinoin.

Alueen tietolomake

Luontodirektiivin luontotyypit (ha)

Koodi      Nimi Pinta-ala, ha
3160 Humuspitoiset järvet ja lammet       28
7110 Keidassuot 214,34
7310 Aapasuot 12,55
91D0 Puustoiset suot 38,56
Julkaistu 26.8.2013 klo 10.39, päivitetty 8.7.2020 klo 10.44