Sajaniemi

Koodi FI0325009
Kunta Hämeenlinna
Pinta-ala (ha) 82
Aluetyyppi SPA

Alueen kuvaus

Hämeenlinnan Lammilla, Ormajärven luoteisrannalla, sijaitseva Sajaniemi koostuu rantalehdosta ja sitä ympäröivästä osittain vanhan metsän piirteitä omaavasta alueesta. Alueella on sekä kuivahkoa rinnelehtoa että kosteaa saniaislehtoa. Rinteen sekametsälle on leimallista lukuisat, suuret lehmukset. Lehtolajistoon kuuluvat myös imikkä, lehto-orvokki, korpinurmikka, kullero ja kaiheorvokki. Alueella elää erittäin uhanalainen eliölaji.

Luontotyypit ja lajit

Luontodirektiivin luontotyypit (%)

 Boreaaliset lehdot  30

Luontodirektiivin liitteen II lajit:

  • liito-orava

Lintudirektiivin liitteen I linnut:

  • pikkusieppo
  • pohjantikka
  • uhanalainen laji

Suojelutilanne

 Suojeltu  100 %

Yhteys suojeluohjelmiin ja toteutuskeinot

Sajaniemen lehto kuuluu valtakunnalliseen lehtojensuojeluohjelmaan. Alue on Hämeen maakuntakaavassa SL-merkinnällä.

Suojeltu luonnonsuojelulailla.

Julkaistu 14.8.2013 klo 18.35, päivitetty 17.3.2014 klo 16.33

Julkaisija: