Sahinsuo

Natura 2000 -kohteiden tietoja päivitetään

Natura 2000 -kohteiden tiedot ovat osin muuttuneet. Kaikkien kohteiden tietoja ei ole vielä päivitetty tähän verkkopalveluun. Ajantasaiset tiedot ovat karttapalvelussa:

Alueen koodi: FI0500164
Pinta-ala: 166 ha
Kunta: Hirvensalmi, Pertunmaa
Aluetyyppi: SAC
Alue kartalla:Suomen ympäristökeskuksen karttapalvelu

Sahinsuon Natura-alueen kartta (pdf, 288 Kb)

Alueen kuvaus

Sahinsuo on melko laaja, luonnontilainen ja maisemallisesti kaunis rämeinen suoalue. Vallitsevia suotyyppejä ovat variksenmarja- ja kanervarahkaräme sekä tupasvillaräme.

Kohteen arvoa lisää sen luonnontilaisuus. Kasvilajisto edustaa tyypillistä rämelajistoa. Mielenkiintoinen, Etelä-Suomessa jokseenkin harvinainen, Sahinsuolla tavattu laji on rimpirahkasammal.

Alueella ei ole merkittäviä uhkatekijöitä.

Suojelutavoite

Kaikki tietolomakkeen (ks. karttapalvelu) taulukossa 3.1 mainitut luontotyypit kuuluvat alueen suojeluperusteisiin ja kaikkien niiden suojelutavoitteena on vähintäänkin alueen merkityksen säilyttäminen osana verkostoa. Lisäksi alueen suojelussa ja hoidossa painotetaan seuraavia tavoitteita:

  • Alueella vallitseva luontotyyppien tila säilytetään turvaamalla luonnon omien prosessien mukainen kehitys,
  • Luontotyypin laatua parannetaan ennallistamis- ja hoitotoimenpitein

Suojelutilanteen tarkennus ja toteutuskeinot

Sahinsuo kuuluu valtakunnalliseen soidensuojeluohjelmaan ja on lähes kokonaan valtion omistuksessa.

Pääasialliset toteutuskeinot: luonnonsuojelulaki, vesilaki
Toteutustilanne: Lähes kokonaan valtion luonnonsuojelualuetta, lisäksi pieni yksityinen suojelualue.

Luontodirektiivin luontotyypit (ha)

  • Humuspitoiset järvet ja lammet (8)
  • Keidassuot (150)
  • Puustoiset suot (44)

Lajit

Julkaistu 8.7.2013 klo 13.22, päivitetty 26.9.2019 klo 16.07