Hyppää sisältöön

Ruottaniitty-Siikanotko

Natura 2000 -kohteiden tietoja päivitetään

Natura 2000 -kohteiden tiedot ovat osin muuttuneet. Kaikkien kohteiden tietoja ei ole vielä päivitetty tähän verkkopalveluun. Ajantasaiset tiedot ovat karttapalvelussa:

Alueen koodi: FI0341009
Pinta-ala: 9 ha
Kunta: Ruovesi
Aluetyyppi: SAC

Kohteen zoomattava kartta ja viralliset tietolomakkeet sekä niiden tiivistelmät löytyvät täältä: Suomen ympäristökeskuksen karttapalvelu (ohje: kirjoita hakuun kohteen nimi)

Ruottaniitty-Siikanotko kartalla

Alueen kuvaus

Alue käsittää puronotkon ja poikkeuksellisen laajan lähteikköalueen. Ruottaniitty on erittäin edustava puustoinen, osin lettoinen lähdesuo, jossa kasvaa uhanalaisia kasvilajeja. Siikanotkon suot ovat myös reheviä, puustoisia soita, joita suojeluohjelmiin sisältyy niukasti.

Suojelutavoite

Kaikki tietolomakkeen (ks. karttapalvelu) taulukossa 3.1 mainitut luontotyypit kuuluvat alueen suojelun perusteisiin ja kaikkien niiden suojelutavoitteena on vähintäänkin alueen merkityksen säilyttäminen osana verkostoa.

Lisäksi alueen suojelussa ja hoidossa painotetaan seuraavaa tavoitetta: alueella vallitseva luontotyyppien tila säilytetään turvaamalla luonnon omien prosessien mukainen kehitys.

Suojelutilanteen tarkennus ja toteutuskeinot

Alue kuuluu valtakunnalliseen soidensuojeluohjelmaan.

Suojelun toteutuskeinona on luonnonsuojelulaki.

Suojelun perusteina olevat luontotyypit

Koodi Nimi Pinta-ala, ha
7160 Fennoskandian lähteet ja lähdesuot 3,25
7230 Letot 0,45
91D0 Puustoiset suot 4,36

Suojelun perusteina olevat lajit

Alueella ei esiinny suojelun perusteena olevia lajeja.

 

Julkaistu 11.11.2019 klo 11.46, päivitetty 11.11.2019 klo 11.47

Julkaisija: