Ruonanjoki

Koodi
Kunta
Pinta-ala
Aluetyyppi
FI0353002
Hämeenkyrö, Ylöjärvi
13 ha
SCI

Ruonanjoki

Alueen kuvaus

Ruonanjoki on Karhejärvestä Lavajärveen laskeva joki, jonka varrella on useita maatiloja viljelyksineen. Joki virtaa mutkitellen metsäalueiden läpi, siinä on monta koskiosuutta, ja sen rannoilla on paljon lähteitä (talouksien vedenotto). Rannan kasvillisuus on muuta aluetta rehevämpää Myllykulman kylän seudulla, jossa myös ihmisvaikutus on voimakkainta.

Ruonanjoki on uhanalaisen eläinlajin viimeisiä elinalueita Etelä-Suomessa. Lajin populaation on vielä lisääntymiskykyinen. Alueella tavataan myös saukkoja ja koskikaroja.

Suojelutilanteen tarkennus ja toteutuskeinot

Valtakunnallisessa pienvesi-inventoinnissa arvokkaaksi luokiteltu kohde Suojelun toteutuskeinona vesilaki.

Uhanalaisen lajin elinoloihin heikentävästi vaikuttavat toimet kielletty. Tällaisia ovat esim. joen vesimäärien pienentäminen, jätevesien johtaminen jne. Joesta voi ottaa vettä kastelutarkoituksiin siten, että uhanalaisen lajien elinolot eivät vaarannu.

Luontodirektiivin luontotyypit (%)

Vuorten alapuoliset tasankojoet, joissa Ranunculion fluitans ja Callitricho- Batrachion -kasvillisuutta 5

Luontodirektiivin liitteen II lajit

  • saukko Lutra lutra
  • uhanalainen laji

Julkaistu 8.8.2013 klo 14.45, päivitetty 15.8.2013 klo 14.10

Julkaisija: