Ruokolahti - Laikanlahti

Alueen koodi: FI0900141
Pinta-ala: 143 ha
Kunta: Karstula
Aluetyyppi: SPA

Ruokolahti on matala umpeenkasvava Karstulan Pääjärven lahti. Lahdessa on runsas ilmaversoiskasvusto, kelluslehtikasvusto sekä uposlehtisiä. Lahdessa on avovesialueita. Ruokolahti avautuu Pääjärveen Laikanlahteen, joka on ruokoa ja kortetta kasvava matala lahti. Sen pohjukkaan laskee Kiminkijoki. Molempien lahtien rannat ovat matalia ja soistuvia ja vaihettuvat erilaisiin metsiin. Laikanlahdella on rantavyöhykkeen takana myös peltoa ja rantamökkejä.

Suojelutilanteen tarkennus ja toteutuskeinot:

Suojeluohjelmat ja -selvitykset:
- Ruokolahti: Seutukaavan 1 vk SU1, 5. vk SL 625

Suojelun toteutuskeinot:
- Vesilaki, rakennuslaki
- Luonnonsuojelulaki: Ruokolahti

Luontodirektiivin luontotyypit (% pinta-alasta):

Vaihettumissuot ja rantasuot  20
*Puustoiset suot  10

Lajit

Luontodirektiivin liitteen II lajit: ei ole

Lintudirektiivin liitteen I linnut:
kalatiira
kurki
laulujoutsen
liro
luhtahuitti
mustakurkku-uikku
palokärki
pikkulokki
pohjantikka
pyy
ruskosuohaukka
sinisuohaukka
suokukko
suopöllö
teeri
uivelo

Muuttolinnut:
harmaahaikara
heinätavi
jouhisorsa
lapasorsa
metsähanhi
naurulokki
nuolihaukka
selkälokki
tuulihaukka

Muuta lajistoa:
isolepinkäinen
pikkutikka

Julkaistu 10.7.2013 klo 10.39, päivitetty 10.7.2013 klo 10.39