Hyppää sisältöön

Roominnotko

Natura 2000 -kohteiden tietoja päivitetään

Natura 2000 -kohteiden tiedot ovat osin muuttuneet. Kaikkien kohteiden tietoja ei ole vielä päivitetty tähän verkkopalveluun. Ajantasaiset tiedot ovat karttapalvelussa:

Alueen koodi: FI0341004
Pinta-ala: 7 ha
Kunta: Ruovesi
Aluetyyppi: SAC

Kohteen zoomattava kartta ja viralliset tietolomakkeet sekä niiden tiivistelmät löytyvät täältä: Suomen ympäristökeskuksen karttapalvelu (ohje: kirjoita hakuun kohteen nimi)

Roominnotko kartalla

Alueen kuvaus

Rotkolaakson syvässä, jyrkänteiden reunustamassa painanteessa sijaitsevat lehto ja lehtokorpi. Itäjyrkänteellä on luonnonmetsää. Monipuolinen kasvilajisto, mm. hitupihtisammalen ja hoikkaröllin kasvupaikka.

Valtakunnallisesti arvokas ja edustava luontotyyppien kokonaisuus.

Suojelutavoite

Kaikki tietolomakkeen (ks. karttapalvelu) taulukoissa 3.1 ja 3.2 mainitut luontotyypit ja lajit kuuluvat alueen suojelun perusteisiin ja kaikkien niiden suojelutavoitteena on vähintään alueen merkityksen säilyttäminen osana verkostoa.

Lisäksi suojelussa ja hoidossa painotetaan seuraavaa tavoitetta: alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään turvaamalla luonnon omien prosessien mukainen kehitys.

Suojelutilanteen tarkennus ja toteutuskeinot

Lehto kuuluu valtakunnalliseen suojeluohjelmaan.

Suojelun toteutuskeinona on luonnonsuojelulaki.

Suojelun perusteina olevat luontotyypit

Koodi Nimi Pinta-ala, ha
9010 Boreaaliset luonnonmetsät 2,5
9050 Boreaaliset lehdot 4,3

Suojelun perusteina olevat lajit

  • hitupihtisammal Cephalozia macounii

 

Julkaistu 11.11.2019 klo 11.59, päivitetty 11.11.2019 klo 11.59

Julkaisija: