Riistaveden lintujärvet

Koodi

FI0600052

Kunta

Kuopio, Tuusniemi

Pinta-ala (ha)

90

Aluetyyppi

SPA

Alueen kuvaus

Riistaveden lintujärvet, Keskimmäinen ja Likolampi, kuuluvat valtakunnalliseen lintuvesiensuojeluohjelmaan. Linnuston lisäksi järvillä on merkitystä myös kasviston ja kasvillisuuden kannalta.

Molemmat järvet ovat laajahkojen peltoalueiden ympäröimiä ja reheviä. Avoveden osuus on 20-30 %. Nykyisen ilmeensä järvet ovat saaneet vedenpinnan laskun seurauksena. Laajat järviruoko- ja osmankäämikasvustot luonnehtivat aluetta, paikoin on myös laajoja sara- ja kortekasvustoja. Järvien linnusto on runsas ja monipuolinen, pesimälinnuston lisäksi alueella on merkitystä muutonaikaisena levähdys- ja ruokailupaikkana. Järvillä pesii säännöllisesti useita Pohjois-Savossa harvinaisia lintuja.

Arvokas lintuvesikohde. Pesimälinnuston lisäksi merkitystä myös muutonaikaisena levähdys- ja ruokailupaikkana. Myös kasvillisuuden kannalta merkittävä.

Suojelutilanteen tarkennus ja toteutuskeinot

Lintuvesien suojeluohjelmaan kuuluva kohde. Toteutetaan perustamalla luonnonsuojelualue.

Luontodirektiivin liitteen II lajit

Lutra lutra

saukko

Julkaistu 20.6.2013 klo 11.55, päivitetty 20.6.2013 klo 11.55