Hyppää sisältöön

Riistaveden lintujärvet

Natura 2000 -kohteiden tietoja päivitetään

Natura 2000 -kohteiden tiedot ovat osin muuttuneet. Kaikkien kohteiden tietoja ei ole vielä päivitetty tähän verkkopalveluun. Ajantasaiset tiedot ovat karttapalvelussa:

Koodi FI0600052
Kunta Kuopio, Tuusniemi
Pinta-ala (ha) 90
Aluetyyppi SPA
Alue kartalla Suomen ympäristökeskuksen karttapalvelu
(kirjoita hakuun paikan nimi)

Alueen kuvaus

Riistaveden lintujärvet, Keskimmäinen ja Likolampi, kuuluvat valtakunnalliseen lintuvesiensuojeluohjelmaan. Linnuston lisäksi järvillä on merkitystä myös kasviston ja kasvillisuuden kannalta.  

Molemmat järvet ovat laajahkojen peltoalueiden ympäröimiä ja reheviä. Avoveden osuus on 20-30 %. Nykyisen ilmeensä järvet ovat saaneet vedenpinnan laskun seurauksena. Laajat järviruoko- ja osmankäämikasvustot luonnehtivat aluetta, paikoin on myös laajoja sara- ja kortekasvustoja. Järvien linnusto on runsas ja monipuolinen, pesimälinnuston lisäksi alueella on merkitystä muutonaikaisena levähdys- ja ruokailupaikkana. Järvillä pesii säännöllisesti useita Pohjois-Savossa harvinaisia lintuja. 

Arvokas lintuvesikohde. Pesimälinnuston lisäksi merkitystä myös muutonaikaisena levähdys- ja ruokailupaikkana. Myös kasvillisuuden kannalta merkittävä. 

Suojeluperusteet 

Kaikki tietolomakkeen taulukossa 3.2 mainitut  lajit kuuluvat alueen suojeluperusteisiin ja kaikkien niiden suojelutavoitteena on vähintäänkin alueen merkityksen säilyttäminen osana verkostoa. 

Lisäksi alueen suojelussa painotetaan seuraavia tavoitteita: 

  • alueella vallitseva lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään turvaamalla luonnon omien prosessien mukainen kehitys 
  • alueella vallitseva lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään hoitotoimenpiteillä 

Suojelutilanteen tarkennus ja toteutuskeino 

Lintuvesien suojeluohjelmaan kuuluva kohde. Toteutus perustamalla luonnonsuojelualue. 

Suojelun perusteina olevat luontotyypit  

Ei ole 

Suojelun perusteina olevat lajit  

(Päätöksellä 2018 lisätyt lajit lihavoituna)

 

Koodi Laji
A298 rastaskerttunen
A054 jouhisorsa
A056 lapasorsa
A055 heinätavi
A039 metsähanhi
A028 harmaahaikara
A059 punasoka
A061 tukkasotka
A062 lapasotka
A021 kaulushaikara
A146 lapinsirri
A264 koskikara
A081 ruskosuohaukka
A038 laulujoutsen
A099 nuolihaukka
A096 tuulihaukka
A127 kurki
A177 pikkulokki
A179 naurulokki
A157 punakuiri
A272 sinirinta
A152 jänkäkurppa
A068 uivelo
A094 sääksi
A170 vesipääsky
A151 suokukko
A140 kapustarinta
A007 mustakurkku-uikku
A006 härkälintu
A119 luhtahuitti
A193 kalatiira
A161 mustaviklo
A166 liro
A162 punajalkaviklo

 

Päätöksellä 2018 poistetut lajit 

Ei ole

Julkaistu 20.6.2013 klo 11.55, päivitetty 7.2.2020 klo 10.56