Rientolan metsä

Natura 2000 -kohteiden tietoja päivitetään

Natura 2000 -kohteiden tiedot ovat osin muuttuneet. Kaikkien kohteiden tietoja ei ole vielä päivitetty tähän verkkopalveluun. Ajantasaiset tiedot ovat karttapalvelussa:

Koodi

FI0100097

Kunta

Pornainen

Pinta-ala

39 ha

Aluetyyppi

SCI

Lataa tiivistelmä virallisen Natura-tietolomakkeen tiedoista (8.5.2002)

FI0100097.pdf

Alueen kuvaus

Rientolan metsä sijaitsee Pornaisten länsiosassa. Alueella on vaihtelevasti erilaisia kasvillisuustyyppejä karuista mäntykallioista reheviin puronvarsilehtoihin. Myös rinteissä ja kallionaluksissa on lehtomaisia piirteitä. Laaksoissa on norojen varsilla reheviä lehtolaikkuja ja myös edustavaa korpea.

Kuusivaltainen kangasmetsä ja korpi ovat lähes luonnontilaisia. Vanhan metsän piirteet ovat selvästi nähtävissä puustorakenteessa ja kasvillisuudessa; vanhat kuuset muodostavat valtapuuston, joukossa on joitakin järeitäkin lehtipuita mm. haapoja. Alueen itäosassa pientä metsäsaareketta ympäröi lehtomainen metsäkortekorpi.

Suojelun toteutuskeinot

Alueen suojelu toteutetaan perustamalla luonnonsuojelulain mukainen suojelualue.

Julkaistu 31.7.2013 klo 13.43, päivitetty 31.7.2013 klo 13.43

Julkaisija: