Rautvuori

Natura 2000 -kohteiden tietoja päivitetään

Natura 2000 -kohteiden tiedot ovat osin muuttuneet. Kaikkien kohteiden tietoja ei ole vielä päivitetty tähän verkkopalveluun. Ajantasaiset tiedot ovat karttapalvelussa:

Koodi FI0500138
Kunta Heinola
Pinta-ala (ha) 11
Aluetyyppi SCI

Alueen kuvaus

Rautvuori on noin kilometrin pituinen maisemallisesti merkittävä itä-länsisuuntainen, edustava kallioalue, jonka arvoa lisää uhanalainen eliölajisto. Etelään viettävän jyrkänteen korkeus on noin 50 m. Jyrkänteen juurella on komea rapautumislouhikko ja kallionaluslehto, jossa kasvaa mm. pähkinäpensasta ja nuorta metsälehmusta. Kalliolla, louhikossa ja lehdossa kasvaa useita uhanalaisia ja harvinaisia kasveja, jäkäliä ja sieniä.

Luontotyypit ja lajit

Luontodirektiivin luontotyypit (%)

Kasvipeitteiset silikaattikalliot   86

Boreaaliset lehdot  14

Luontodirektiivin liitteen II lajit:

 • liito-orava

Lintudirektiivin liitteen I linnut:

 • huuhkaja

Muita huomionarvoisia lajeja:

 • kesämaksaruoho
 • ahokirkiruoho VU
 • idänkallioinen
 • vuorimunkki VU
 • tunturikiviyrtti
 • pensaikkotatar
 • haisukurjenpolvi
 • pähkinäpensas
 • tummaraunioinen
 • viherraunioinen
 • kangasajuruoho NT
 • syylälinnunherne
 • kalliokohokki
 • oravisammal
 • pahtaomenasammal
 • ripsimaatähti
 • karvakieli
 • rikkivalmuska
 • konnanvalmuska
 • harmaatorvisieni
 • kalliohyytelöjäkälä VU
 • kalliokeuhkojäkälä

Suojelutilanne

 Suojeltu maa-aines- ja metsälain keinoin  100 %

Yhteys suojeluohjelmiin ja toteutuskeinot

Rautvuori ei kuulu suojeluohjelmiin.

Suojeltu pääasiassa maa-aines- ja metsälailla.

Julkaistu 14.8.2013 klo 13.14, päivitetty 11.3.2014 klo 15.44

Julkaisija: