Räkäsuo

Koodi FI1106602
Kunta Oulu (Oulu, Oulunsalo, Ylikiiminki)
Muhos
Utajärvi
Pinta-ala (ha) 1 920
Aluetyyppi SCI/SPA

Alueen kuvaus

Räkäsuo on laaja ja luonnontilainen aapasuoalue, johon sisältyy keidassuo. Alueen kasvillisuudessa on hyvin edustettuna karu suokasvillisuus. Lintulajisto on monipuolinen, etenkin kahlaajalajisto.

Suojelutilanne (%)

Yksityinen luonnonsuojelualue 35

Alueen yhteys suojeluohjelmiin ja suojelun toteuttaminen

Räkäsuo ei sisälly valtakunnallisiin suojeluohjelmiin. Alueella on 666 hehtaarin kokoinen yksityinen luonnonsuojelualue.

Kohteen suojelu toteutetaan lakisääteisenä luonnonsuojelualueena.

Luontodirektiivin luontotyypit (%)

Pikkujoet ja purot <1
Keidassuot* 6
Aapasuot* 81

*priorisoitu luontotyyppi

Lintudirektiivin liitteen I linnut

Helmipöllö Aegolius funereus
Hiiripöllö Surnia ulula
Huuhkaja Bubo bubo
Kaakkuri Gavia stellata
Kalatiira Sterna hirundo
Kapustarinta Puvialis apricaria
Kurki Grus grus
Lapinpöllö Strix nebulosa
Laulujoutsen Cygnus cygnus
Liro Tringa glareola
Mehiläishaukka Pernis apivorus
Metso Tetrao urogallus
Pikkulepinkäinen Lanius collurio
Palokärki Dryocopus martius
Pohjantikka Picoides tridactylus
Pyy Bonasa bonasia
Sinisuohaukka Circus cyaneus
Suokukko Philomachus pugnax
Suopöllö Asio flammeus
Uivelo Mergus albellus

Lisäksi kaksi uhanalaista lajia, joiden tiedot ovat salassapidettäviä.

Julkaistu 26.8.2013 klo 9.36, päivitetty 17.9.2013 klo 10.12