Pyhäjärvi

Koodi FI1000022
Kunta Pyhäjärvi
Pinta-ala (ha) 4 018
Aluetyyppi SCI

Alueen kuvaus

Pyhäjärvi on yksi Suomenselän vedenjakaja-alueen suurista järvistä ja on säännöstelty. Järviruoko on tyyppilaji etenkin suojaisilla rannoilla ja salmissa. Laajoja luhtarantoja on monin paikoin. Hiekkarantoja tavataan järven eteläosassa. 

Itärannan Rönkkölänniemessä esiintyy arvokasta lajistoa, kuten kevätlehtoleinikki, kullero ja pussikämmekkä. Kätkytniemen alueella on vanhoja metsiä, joissa asustaa mm. kanahaukka ja pohjantikka.

Alueen yhteys suojeluohjelmiin ja suojelun toteuttaminen

Pyhäjärven saaret kuuluvat valtakunnalliseen rantojensuojeluohjelmaan.

Maa-alueiden suojelu toteutetaan lakisääteisenä luonnonsuojelualueena ja vesialueiden suojelu vesilain nojalla.

Luontodirektiivin luontotyypit (%)

Luonnonmetsät* 5
Puustoiset suot* <1
Karut kirkasvetiset järvet 91

*priorisoitu luontotyyppi

Lintudirektiivin liitteen I linnut

Kalatiira Sterna hirundo
Kuikka Gavia arctica
Laulujoutsen Cygnus cygnus

Julkaistu 10.9.2013 klo 12.17, päivitetty 10.9.2013 klo 12.17