Pyhäjärvi

Koodi

FI0406003

Kunta

Iitti, Jaala, Valkeala

Pinta-ala

529 ha

Aluetyyppi

SCI ja SPA

Alueen kuvaus:

 Kohde käsittää Pyhäjärveen laskevan Lintukymin sekä viisi erillistä matalaa järvenlahtea, joista neljä on Pyhäjärven altaassa (Suolalahti, Kyrönlahti, Jaalanlahti ja Tervolanlahti) ja yksi Pyhäjärveen yhteydessä olevan salmen suulla Urajärvellä (Mukulanlahti).

Kaikkia alueita luonnehtii runsas ilmaversoiskasvillisuus, valtalajeina järviruoko (Phragmites australis), järvikorte (Equisetum fluviatile), järvikaisla (Scirpus lacustris) ja luhtaisilla rantaniityillä sarat (Carex spp.). Kelluslehtiskasvustoissa valtalaji on ulpukka (Nuphar lutea).

Pyhäjärven lahdet ovat merkittäviä kosteikkolintujen pesimäalueita. Alueella pesii vaateliaita ruovikkolajeja, kuten esim. kaulushaikara, ruskosuohaukka ja luhtahuitti.

Alueella on suuri merkitys myös vesilintujen ja kahlaajien muutonaikaisena levähdysalueena. Selkävesillä on merkitystä vesi- ja lokkilintujen ruokailu- ja levähdysalueena.

Linkki karttanäkymään

Suojelutilanne:

Ei suojeltu   100 %

Suojelutilanteen tarkennus ja toteutuskeinot:

Valtakunnallisen lintuvesiensuojeluohjelman kohde. Kohteen suojelu on tarkoitus toteuttaa vesilailla.

Julkaistu 30.8.2013 klo 16.00, päivitetty 16.6.2015 klo 10.57