Pyhäjärvi

Natura 2000 -kohteiden tietoja päivitetään

Natura 2000 -kohteiden tiedot ovat osin muuttuneet. Kaikkien kohteiden tietoja ei ole vielä päivitetty tähän verkkopalveluun. Ajantasaiset tiedot ovat karttapalvelussa:

Koodi
Kunta
Pinta-ala
Aluetyyppi

FI0200161
Eura, Säkylä, Pöytyä
15297 ha
SAC ja SPA

kartta

Alue kartalla: Suomen ympäristökeskuksen karttapalvelu (Hae "Pyhäjärvi")

Tiivistelmä alueen Natura-tietolomakkeesta (pdf)

Alueen Natura-tietolomake (pdf)

Alueen kuvaus

Pyhäjärvi sijaitsee Säkylän, Euran ja Yläneen (nykyinen Pöytyä) alueella. Alueen kivilajit ovat hiekkakivi, diabaasi, rapakivi, gneissit ja vanhat syväkivet. Pyhäjärvellä on sen pinta-alaan nähden suhteellisen pieni valuma-alue. Tärkeimmät Pyhäjärveen laskevat joet ovat Pyhäjoki ja Yläneenjoki. Pyhäjärven vedet purkautuvat pohjoispäässä Eurajokeen. Pyhäjärvi on Lounais-Suomen suurin ja merkittävin järvi. Se on lähes kokonaan yhtä saaretonta avointa selkää ollen yksi Suomen suurimmista yhtäjaksoisista selkävesistä. Järvi on myös matala ja tunnettu kalaisuudestaan. Alueellinen ammattikalastus on jatkunut elinkeinona yli 100 vuotta. Pyhäjärvi on järviluontotyyppinsä laajuuden ja edustavuuden kannalta Lounaisessa Suomessa ainutkertainen kohde. Linnusto on hyvin monipuolinen. 

Suojelutavoite ja toteutuskeinot

Kaikki tietolomakkeen kohdassa 3.1. ja 3.2. mainitut luontotyypit ja lajit kuuluvat alueen suojeluperusteisiin ja kaikkien niiden suojelutavoitteena on vähintään alueen merkityksen säilyttäminen osana verkostoa.

Lisäksi alueen suojelussa ja hoidossa painotetaan seuraavia tavoitteita:

  • alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään turvaamalla luonnon omien prosessien mukainen kehitys
  • alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään alueenkäyttö ohjaamalla sekä hoitotoimenpiteillä.

Lähes koko alue toteutetaan vesilailla. Maakuntakaavan suojelukohteet (SL) (mm. Laankallio ja Papinsaari) toteutetaan luonnonsuojelulailla.

Julkaistu 15.8.2013 klo 15.02, päivitetty 21.2.2020 klo 16.00

Aihealue: