Puurokeidas-Hannankeidas

Koodi:
Kunta:
Pinta-ala:
Aluetyyppi:
FI0336006
Parkano
574 ha
SCI

Puurokeidas-Hannankeidas

Alueen kuvaus

Puurokeidas-Hannankeidas kuuluu suotyypiltään Satakunnan ja Etelä-Pohjanmaan kermikeitaisiin. Keidassuoksi se on poikkeuksellisen laaja. Linnustollisesti alue on erittäin merkittävä. Syrjäinen sijainti tekee siitä hyvin erämaisen. Keidassuo on erityisen arvokas luontotyyppi, ja sen lisäksi alueella on myös ennallistamiskelpoista, ojitettua keidassuota.

Suojelutilanteen tarkennus ja toteutuskeinot

Pääosa alueesta nykyistä soidensuojelualuetta. Lisäystä valtion ja yksityismailta. Pirkanmaan seutukaavassa suojelualueella SL1-merkintä. Suojelun toteutuskeinona luonnonsuojelulaki.

Luontodirektiivin luontotyypit (%)

Humuspitoiset lammet ja järvet
Keidassuot
Muuttuneet ennallistamiskelpoiset keidassuot
*Luonnontilaiset tai niiden kalt. mäntyvaltaiset vanhat metsät
2
73
18
1

Lintudirektiivin liitteen I linnut

 • kapustarinta Pluvialis apricaria
 • kurki Grus grus
 • liro Tringa glareola
 • mustakurkku-uikku Podiceps auritus
 • palokärki Dryocopus martius
 • pyy Bonasa bonasia
 • suokukko Philomachus pugnax

Lintudirektiivin liitteessä I mainitsemattomat säännöllisesti esiintyvät muuttolinnut

 • jouhisorsa Anas acuta
 • metsähanhi Anser fabalis
 • pikkulokki Larus minutus

Muuta lajistoa

 • harmaasieppo Muscicapa striata
 • hernekerttu Sylvia curruca
 • hömötiainen Parus montanus
 • isokuovi  Numenius arquata
 • käpytikka Dendrocopus major
 • keltavästäräkki Motacilla flava
 • kirjosieppo Ficedula hypoleuca
 • leppälintu Phoenicurus phoenicurus
 • metsäkirvinen Anthus trivialis
 • metsäviklo Tringa ochropus
 • niittykirvinen Anthus pratensis
 • pensastasku Saxicola rubetra
 • pikkukuovi  Numenius phaeopus
 • pohjansirkku Emberiza rustica
 • punarinta Erithacus rubecula
 • riekko Lagopus lagopus
 • sinisorsa Anas platyrhynchos
 • tavi  Anas crecca
 • teeri Tetrao tetrix
 • telkkä Bucephala clangula
 • töyhtöhyyppä Vanellus vanellus
 • töyhtötiainen Parus cristatus
 • tukkasotka Aythya fuligula
 • västäräkki Motacilla alba
 • vihervarpunen Carduelis spinus

Julkaistu 8.8.2013 klo 9.15, päivitetty 16.8.2013 klo 11.12

Julkaisija: