Hyppää sisältöön

Pitkäkorpi

Natura 2000 -kohteiden tietoja päivitetään

Natura 2000 -kohteiden tiedot ovat osin muuttuneet. Kaikkien kohteiden tietoja ei ole vielä päivitetty tähän verkkopalveluun. Ajantasaiset tiedot ovat karttapalvelussa:

Alueen koodi: FI0349001
Pinta-ala: 17 ha
Kunta: Valkeakoski
Aluetyyppi: SAC

Kohteen zoomattava kartta ja viralliset tietolomakkeet sekä niiden tiivistelmät löytyvät täältä: Suomen ympäristökeskuksen karttapalvelu (ohje: kirjoita hakuun kohteen nimi)

Pitkäkorpi kartalla

Alueen kuvaus

Pitkäkorven alueella on tuoreen kankaan metsiä ja pieniä korpialueita. Eteläosa on MT-kuusikkoa, pohjoisosa OMT-kuusikkoa. Alue on pieni, mutta sisältää kohtalaisen runsaasti aarniometsän piirteitä. Puusto on varttunutta, kuusivaltaista. Sekapuuna on yksittäisiä järeitä koivuja. Kuollutta pystypuustoa on melko paljon, maapuita vain paikoin kohtalaisesti.

Kuolleen pystypuuston ansiosta kehittymässä edustavaksi aarniometsäkohteeksi. Alueen suot ovat edustavia (ruohokorpi, korpiräme).

Suojelutavoite

Kaikki tietolomakkeen (ks. karttapalvelu) taulukossa 3.1 mainitut luontotyypit kuuluvat alueen suojeluperusteisiin ja kaikkien niiden suojelutavoitteena on vähintäänkin alueen merkityksen säilyttäminen osana verkostoa.

Lisäksi alueen suojelussa ja hoidossa painotetaan seuraavaa tavoitetta: alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään turvaamalla luonnon omien prosessien mukainen kehitys.

Suojelutilanteen tarkennus ja toteutuskeinot

Valtakunnallisen vanhojen metsien suojeluohjelman kohde yksityismailla. Alue on kokonaan valtion omistuksessa.

Suojelun toteutuskeinona on luonnonsuojelulaki.

Suojelun perusteina olevat luontotyypit

Koodi Nimi Pinta-ala, ha
9010 Boreaaliset luonnonmetsät 14,3
91D0 Puustoiset suot 2,6

Suojelun perusteina olevat lajit

Alueella ei esiinny suojelun perusteena olevia lajeja.

 

Julkaistu 6.11.2019 klo 15.15, päivitetty 6.11.2019 klo 15.15

Julkaisija: