Hyppää sisältöön

Pitkäkangas

Natura 2000 -kohteiden tietoja päivitetään

Natura 2000 -kohteiden tiedot ovat osin muuttuneet. Kaikkien kohteiden tietoja ei ole vielä päivitetty tähän verkkopalveluun. Ajantasaiset tiedot ovat karttapalvelussa:

Alueen koodi: FI0321009
Pinta-ala: 34 ha
Kunta: Ylöjärvi
Aluetyyppi: SAC

Kohteen zoomattava kartta ja viralliset tietolomakkeet sekä niiden tiivistelmät löytyvät täältä: Suomen ympäristökeskuksen karttapalvelu (ohje: kirjoita hakuun kohteen nimi)

Pitkäkangas kartalla

Alueen kuvaus

Pitkäkangas on kapea, vanhaa mäntymetsää kasvava harju, johon rajautuu korpia, rämeitä ja nevaa. Alue käsittää myös kaksi lampea. Ojitukset ovat muuttaneet soita jonkin verran.

Alue on monipuolinen, pieni, metsien, korpien (puustoisten soiden) ja avosoiden sekä suolampien luonnehtima kokonaisuus, jolla on myös maisemallista merkitystä.

Suojelutavoite

Kaikki tietolomakkeen (ks. karttapalvelu) taulukossa 3.1 mainitut luontotyypit kuuluvat alueen suojeluperusteisiin ja kaikkien niiden suojelutavoitteena on vähintäänkin alueen merkityksen säilyttäminen osana verkostoa.

Lisäksi alueen suojelussa ja hoidossa painotetaan seuraavia tavoitteita:

  • alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään turvaamalla luonnon omien prosessien mukainen kehitys,
  • alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään hoitotoimenpiteillä.

Suojelutilanteen tarkennus ja toteutuskeinot

Suojelun toteuttamiskeinona on luonnonsuojelulaki.

Suojelun perusteina olevat luontotyypit

Koodi Nimi Pinta-ala, ha
3160 Humuspitoiset järvet ja lammet 4,8
7110 Keidassuot 16
9010 Boreaaliset luonnonmetsät 5,5
9060 Harjumuodostumien metsäiset luontotyypit 3,4
91D0 Puustoiset suot 10

Suojelun perusteina olevat lajit

Alueella ei esiinny suojelun perusteena olevia lajeja.

 

Julkaistu 30.10.2019 klo 14.43, päivitetty 30.10.2019 klo 14.43

Julkaisija: