Pitkäkallion metsä

Koodi FI0301009
Kunta Asikkala
Pinta-ala (ha) 28
Aluetyyppi SCI

Alueen kuvaus

Valtakunnallisesti arvokas Pitkäkallion alue on pääasiassa vanhaa, lehtomaista kangasmetsää, jota on joskus laidunnettu. Puustossa vallitsevat varttunut mänty ja koivu. Paikoin on järeitä vanhoja kuusia ja nuoria kuusitiheikköjä. Lahopuustoa on jonkin verran, mm. melko isoja koivupökkeloitä ja maapuita sekä mäntykeloja ja maapuita.

asikkala_kartta.jpg

Luontotyypit ja lajit

Luontodirektiivin luontotyypit (%)

*Luonnontilaiset tai niiden kaltaiset mäntyvaltaiset vanhat metsät 30
*Luonnontilaiset tai niiden kaltaiset vanhat havu-lehtipuusekametsät 30
*Luonnontilaiset tai niiden kaltaiset vanhat lehtipuuvaltaiset metsät 30

 *priorisoitu luontotyyppi

Luontodirektiivin liitteen II lajit:

  • liito-orava

Lintudirektiivin liitteen I linnut:

  • helmipöllö
  • mehiläishaukka
  • palokärki
  • pikkusieppo
  • pohjantikka
  • uhanalainen laji
  • viirupöllö

Suojelutilanne

 Suojeltu  100 %

Yhteys suojeluohjelmiin ja toteutuskeinot

Pitkäkallion metsä kuuluu vanhojen metsien suojeluohjelmaan yksityismaiden kohteena.

Suojeltu luonnonsuojelulailla.

Julkaistu 8.8.2013 klo 15.21, päivitetty 10.3.2014 klo 15.30

Julkaisija: