Hyppää sisältöön

Pitämävuoret

Natura 2000 -kohteiden tietoja päivitetään

Natura 2000 -kohteiden tiedot ovat osin muuttuneet. Kaikkien kohteiden tietoja ei ole vielä päivitetty tähän verkkopalveluun. Ajantasaiset tiedot ovat karttapalvelussa:

Alueen koodi: FI0321002
Pinta-ala: 59 ha
Kunta: Ylöjärvi
Aluetyyppi: SAC

Kohteen zoomattava kartta ja viralliset tietolomakkeet sekä niiden tiivistelmät löytyvät täältä: Suomen ympäristökeskuksen karttapalvelu (ohje: kirjoita hakuun kohteen nimi)

Pitämävuoret kartalla

Alueen kuvaus

Pitämävuorten alue on Ylöjärvellä sijaitseva vanhojen metsien suojeluohjelman kohde. Alue rajautuu lounaisreunastaan Riuttajärveen, ja sen halkaisee metsäautotie. Kasvillisuudeltaan alue on lähes kokonaan kallioista mäntykangasta, mutta Riuttajärven pohjoisrannalla on myös hiukan korpikuusikkoa ja rämettä.

Pitämävuorten rinteillä vanhat, pienikokoiset männyt kasvavat väljästi. Pienialaiset rämelaikut, korpinotkelmat ja puuttomat kallioalueet elävöittävät siellä täällä kalliomännikköä.

Karuutensa ja mäntyvaltaisuutensa vuoksi harvinainen vanhan metsän alue. Myös osittain puuttomat, laakeat kallioalueet ovat poikkeuksellisia. Puustoltaan edustavia metsiä on lähinnä vain vuoren laella. Ympäristön hakkuilla on jonkin verran vaikutusta alueeseen.

Suojelutavoite

Kaikki tietolomakkeen (ks. karttapalvelu) taulukossa 3.1 mainitut luontotyypit kuuluvat alueen suojeluperusteisiin ja kaikkien niiden suojelutavoitteena on vähintäänkin alueen merkityksen säilyttäminen osana verkostoa.

Lisäksi alueen suojelussa ja hoidossa painotetaan seuraavaa tavoitetta: alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään turvaamalla luonnon omien prosessien mukainen kehitys.

Suojelutilanteen tarkennus ja toteutuskeinot

Vanhojen metsien suojeluohjelman kohde. Alueesta on muodostettu valtion luonnonsuojelualue.

Suojelun toteutuskeinona on luonnonsuojelulaki.

Suojelun perusteina olevat luontotyypit

Koodi Nimi Pinta-ala, ha
8220 Kasvipeitteiset silikaattikalliot 6
9010 Boreaaliset luonnonmetsät 45
91D0 Puustoiset suot 3,5

Suojelun perusteina olevat lajit

Alueella ei esiinny suojelun perusteena olevia lajeja.

 

Julkaistu 30.10.2019 klo 16.03, päivitetty 30.10.2019 klo 16.04

Julkaisija: