Pirilänkoski

Natura 2000 -kohteiden tietoja päivitetään

Natura 2000 -kohteiden tiedot ovat osin muuttuneet. Kaikkien kohteiden tietoja ei ole vielä päivitetty tähän verkkopalveluun. Ajantasaiset tiedot ovat karttapalvelussa:

Koodi
Kunta
Pinta-ala
Aluetyyppi

FI0200045
Harjavalta, Nakkila
147 ha
SCI

Alue kartalla: Suomen ympäristökeskuksen karttapalvelu (Hae "Pirilänkoski")

Tiivistelmä alueen Natura-tietolomakkeesta (pdf)

Alueen Natura-tietolomake (pdf)

Alueen kuvaus

Alue käsittää Harjavallan voimalaitoksen alapuolisen vesialueen rantoineen. Jokisuvannon jyrkkään ja korkeaan eroosiotörmään on syntynyt rantalehto. Siihen liittyy pitkä ja kapea rantaa myötäilevä, varjoisaa lehtipuustoa kasvava delttasaari. Samantyyppistä lehtomaista aluetta on myös joen etelärannalla. Jyrkän jokitörmän läpi tihkuu monin paikoin pohjavesiä. Kaksi puroa laskee kolvelaaksoja pitkin jokeen. Paikoittain rannan tuntumassa on laajempia tasaisia alueita, joilla on ketomaisia piirteitä. Alueella on jykevä kuusimetsä. Rinteet ovat jyrkkiä; vallitsevina maalajeina ovat siltti ja hieno hiekka. Alueen keskellä on peltoa. Kokemäenjoen osa jonka rannat ovat jyrkkiä ja ravinteikkaita lehtoja. Alue on myös historiallisesti merkittävä ja se on retkikohde. Alueen uhanalaisiin lajeihin kuuluvat mm. liito-orava, kuningaskalastaja, koskikara ja euroopanmajava.

Suojelutavoite ja toteutuskeinot

Lehdon uhkatekijänä on vieraslaji jättipalsami. Alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään turvaamalla luonnon omien prosessien mukainen kehitys. Alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään alueen käyttöä ohjaamalla. Osalla aluetta luontotyypin tai lajin elinympäristön laatua tai lajin populaation elinvoimaisuutta parannetaan ennallistamis- ja hoitotoimenpitein.

Kaikki tietolomakkeen taulukoissa 3.1 ja 3.2 mainitut luontotyypit ja lajit kuuluvat alueen suojeluperusteisiin ja kaikkien niiden suojelutavoitteena on vähintään alueen merkityksen säilyttäminen osana verkostoa. Pirilänkosken-Paratiisin lehtoalue kuuluu valtakunnalliseen lehtojensuojeluohjelmaan ja seutukaavan SLalueeseen. Alue toteutetaan luonnonsuojelulailla, kaavalla ja vesilailla.

Julkaistu 12.8.2013 klo 10.13, päivitetty 27.2.2020 klo 13.33

Aihealue: