Perämeren saaret

Koodi

FI 130 0302

Kunta

Kemi, Tornio, Simo, Kuivaniemi, Ii, Haukipudas, Oulu, Oulunsalo, Hailuoto

Pinta-ala

7 136 ha

Aluetyyppi

SCI ja SPA

Alueen kuvaus:

Alue muodostuu Kemin, Tornion, Simon, Kuivaniemen, Iin, Haukiputaan, Oulun, Oulunsalon ja Hailuodon edustalla olevista saarista, luodoista ja matalikoista.

Perämeren saarten alueella on tyypillistä maankohoamisrannikon ja murtovesialueen lajistoa: suolavihvilä (Juncus gerardii), merikohokki (Silence uniflora), merivalvatti (Sonchus arvensis var. maritimus), rantavehnä (Leymus arenarius), merihanhikki (Potentilla anserina ssp. egetii), pohjanlahdenlauha (Deschampsia bottnica), suomyrtti (Myrica gale), siniyökönlehti (Pinguicula vulgaris), merinätkelmä (Lathyrus japonicus ssp. maritimus), tyrni (Hippophaë rhamnoides) ja ristilimaska (Lemna trisulca).

Muutamilla saarilla on pienialaisesti saniaislehtoa ja tyypillisiä lehtolajeja kuten kotkansiipeä (Matteuccia struthiopteris) ja pohjansinivalvattia (Cicerbita alpina).

Alueellisesti uhanalaisista kasvilajeista alueella kasvaa verikämmekkä (Dactylorhiza incarnata ssp. cruenta, punakämmekkä (Dactylorhitza incarnata ssp. incarnata), pussikämmekkä (Ceologlossum viride), ahonoidanlukko (Botrychium multifidum), luhtalemmikki (Myosotis scorpioides), käärmeenkieli (Ophioglossum vulgatum), merinätkelmä ja tyrni.

Kemin edustalta Iso-Räiskiön saarelta on vuonna 2004 löydetty lietetattaren (Persicaria foliosa) esiintymä. On todennäköistä, että lajia esiintyy muuallakin Perä-Meren saarten alueella. Alue täydentää merkittävällä tavalla Perämeren kansallispuiston ja yleensä Perämeren maankohoamisrannikon luontotyyppien ja lajien suojelua. Erityisesti Krunnit on merkittävä lintualue.

Suojelutilanteen tarkennus ja toteutuskeinot:

Perämeren saarten toteutuskeinona on luonnonsuojelulaki ja rakennuslaki. Alue on toteutettu Murhaniemen ja Krunnien osalta, jotka on jo perustettu yksityisiksi suojelualueiksi.

Vahvistetussa seutukaavassa osa alueesta on varattu suojelualueeksi. Lisäksi Kemin yleiskaavan ja Simon osayleiskaavan valmisteluun liittyvissä neuvotteluissa aluetta on esitetty suojelualueeksi.

Luontodirektiivin luontotyypit:

Vedenalaiset hiekkasärkät

<1 %

Jokisuistot

1 %

*Rannikon laguunit

<1 %

Kivikkoisten rantojen monivuotinen kasvillisuus

3 %

Itämeren boreaaliset luodot ja saaret

<1 %

*Itämeren boreaaliset rantaniityt

3 %

Itämeren boreaaliset hiekkarannat, joilla on monivuotista ruohovartista kasvillisuutta

1 %

Rannikon liikkuvat Ammophila arenaria-rantakauradyynit ("valkoiset dyynit")

<1 %

*Rannikoiden kiinteät, ruohokasvillisuuden peittämät dyynit ("harmaat dyynit")

<1 %

Kuivat Calluna ja Empetrum nigrum-nummet/dyynit

<1 %

*Fennoskandian runsaslajiset kuivat ja tuoreet niityt

1 %

*Maankohoamisrannikon primäärisukkessiovaiheiden luonnontilaiset metsät

1 %

Boreaaliset lehdot

<1 %

Fennoskandian hakamaat ja kaskilaitumet

<1 %

* priorisoitu luontotyyppi

Luontodirektiivin liitteen II lajit:

lietetatar
nelilehtivesikuusi
laaksoarho

*upossarpio

ruijanesikko

*priorisoitu laji

Lintudirektiivin liitteen I linnut:

allihahka laulujoutsen ruskosuohaukka
ampuhaukka liro

sinirinta

hiiripöllö luhtahuitti

räyskä

etelänsuosirri mehiläishaukka sinisuohaukka
kaakkuri mustakurkku-uikku

suokukko

kalatiira palokärki

suopöllö

kapustarinta pikkujoutsen

teeri

kaulushaikara pikkulepinkäinen

uivelo

kuikka pikkulokki

vesipääsky

kurki pikkutiira

alueella 6 uhanalaista lajia

lapintiira

Lintudirektiivin liitteessä I mainitsemattomat
säännöllisesti esiintyvät muuttolinnut:

harmaasorsa

tuulihaukka

jänkäkurppa

lapinsirri

jänkäsirriäinen

metsähanhi

lapasorsa

härkälintu

mustapyrstökuiri

heinätavi

naurulokki

lapasotka

riskilä

pilkkasiipi

selkälokki

mustalintu

isosirri

punajalkaviklo

kuovisirri

ruokki

tundrakurmitsa

nuolihaukka

jouhisorsa

mustavikloj

karikukko

Muuta lajistoa:

tylli

pohjanlahdenlauha

nahkiainen

pohjansinivalvatti

siika

punakämmekkä

metsäjänis

pussikämmekkä

ahonoidanlukko

rantavehnä

käärmeenkieli

ristilimaska

kotkansiipi

siniyökönlehti

luhtalemmikki

suovihvilä

merihanhikki

suomyrtti

merikohokki

tyrni

merinätkelmä

verikämmekkä

peltovalvatti

Edellä esitetyt tiedot perustuvat Natura-tietolomakkeen tiivistelmään. Natura-arvioinneissa tulee käyttää varsinaisia Natura-tietolomakkeen (Natura Data Form) tietoja, jotka sisältävät laji- ja luontotyyppikohtaisia arviointitietoja. Natura-tietolomakkeita voi tilata Suomen ympäristö- keskuksesta ja Lapin ympäristökeskuksesta.

Lisää luontotietoa (aluekohtaista ja yleistä):

Airaksinen, O. & Karttunen, K. 2001: Natura 2000 -luontotyyppiopas. Ympäristöopas 46, 2. korj. painos, Suomen ympäristökeskus, Helsinki. 194 s.

Ilmonen, J., Ryttäri, T. ja Alanen A. 2001: Luontodirektiivin kasvit ja selkärangattomat eläimet. Suomen Natura 2000 -ehdotuksen luonnontieteellinen arviointi. Suomen ympäristö 510. Suomen ympäristökeskus. 177 s.

Rassi, P., Alanen, A., Kanerva, T. & Mannerkoski, I. (toim.) 2001: Suomen lajien uhanalaisuus 2000. Ympäristöministeriö & Suomen ympäristökeskus, Helsinki. 427 s.

Ryttäri, T. & Kettunen, T. (toim.): Uhanalaiset kasvimme. - Suomen ympäristökeskus ja Kirjayhtymä Oy, Helsinki. 335 s. 

Salo, P. & Nummela-Salo, U. 1994. Perämeren kansallispuiston kasvillisuus ja kasvisto. Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja. Sarja A nro 32, 98 s.

Siira, J. 1999. Kasvillisuuden kehitys Perämeren rannikolla. Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 723: 33-42.

www.luontoon.fi > Retkikohteet > Muut suojelualueet > Perämeren saaret 

Julkaistu 3.11.2003 klo 10.58, päivitetty 9.9.2013 klo 7.27

Julkaisija: