Hyppää sisältöön

Peräkulo

Natura 2000 -kohteiden tietoja päivitetään

Natura 2000 -kohteiden tiedot ovat osin muuttuneet. Kaikkien kohteiden tietoja ei ole vielä päivitetty tähän verkkopalveluun. Ajantasaiset tiedot ovat karttapalvelussa:

Alueen koodi: FI0326001
Pinta-ala: 26 ha
Kunta: Lempäälä
Aluetyyppi: SAC

Kohteen zoomattava kartta ja viralliset tietolomakkeet sekä niiden tiivistelmät löytyvät täältä: Suomen ympäristökeskuksen karttapalvelu (ohje: kirjoita hakuun kohteen nimi)

Peräkulo kartalla

Alueen kuvaus

Peräkulo on edustava kuusivaltaisen vanhan metsän alue. Nykyinen puusukupolvi on lähes täysin luonnontilaista. Alueella on runsaasti kuusen maapuita ja myös koivupökkelöitä. Kallioalue on mäntyvaltaisempi. Alueella on vanhoja metsäpalon jälkiä.

Suojelutavoite

Kaikki tietolomakkeen (ks. karttapalvelu) taulukoissa 3.1 ja 3.2 mainitut luontotyypit ja lajit kuuluvat alueen suojeluperusteisiin ja kaikkien niiden suojelutavoitteena on vähintäänkin alueen merkityksen säilyttäminen osana verkostoa.

Lisäksi alueen suojelussa ja hoidossa painotetaan seuraavaa tavoitetta: alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään turvaamalla luonnon omien prosessien mukainen kehitys.

Suojelutilanteen tarkennus ja toteutuskeinot

Vanhojen metsien suojeluohjelman kohde. Ostettu valtiolle.

Suojelu toteutetaan luonnonsuojelulain perusteella.

Suojelun perusteina olevat luontotyypit

Koodi Nimi Pinta-ala, ha
9010 Boreaaliset luonnonmetsät 22
91D0 Puustoiset suot 1,8

Suojelun perusteina olevat lajit

  • liito-orava Pteromys volans

 

Julkaistu 22.11.2019 klo 13.59, päivitetty 22.11.2019 klo 13.59

Julkaisija: