Peltolan vanha metsä

Koodi

FI0100095

Kunta

Mäntsälä

Pinta-ala

48 ha

Aluetyyppi

SCI

Lataa tiivistelmä virallisen Natura-tietolomakkeen tiedoista (8.5.2002)

FI0100095.pdf

Alueen kuvaus

Peltolan vanha metsä sijaitsee Sääksjärven itäpuolella Mäntsälässä. Peltolan metsäalueen  halki kiemurtelee rehevä korpinen suojuotti. Alueella on myös pieni räme ja rantaluhtaa. Alue on pinta-alaltaan varsin pieni ja metsät mosaiikkimaisia tien ja taimikoiden pirstovan vaikutuksen takia.

Parhaimmillaan Peltolan metsät ovat varttuneita erirakenteisia kuusikoita, joiden sekapuustona kasvaa etenkin haapaa. Sääksjärven rannalla ja korvissa esiintyy myös tervaleppää sekä paikoitellen lehmustakin. Peltojen laidoilla puusto on vanhaa laidunvaikutteista lehtipuusekametsää, kallioalueilla havupuusekametsää. Alueen edustavimmissa osissa esiintyy tasaisesti maapuustoa. Alueen metsät ovat olleet metsätalouskäytössä, mikä näkyy taimikkoina ja paikoin vanhoina poimintahakkuina.

Peltolan metsäalue on paikallisesti arvokas ja monipuolinen kohde, jonka arvoa nostaa mm. runsaana kasvava haapa. Alueella esiintyy luontodirektiivin lajeista liito-orava (Pteromys volans). Alueen pesimälinnustoon kuuluvat mm. metso, palokärki ja pyy sekä tiltaltti.

Suojelun toteutuskeinot

Natura-alueen länsiosa on merkitty vahvistetussa Mäntsälä-Pornainen -seutukaavassa lähivirkistysalueeksi. Alue on kokonaan valtion omistuksessa ja sen hallinnasta vastaa Metsäntutkimuslaitos.

Koko Natura -alueella suojelun toteutuskeinona on luonnonsuojelulain mukaisen suojelualueen perustaminen.

Julkaistu 31.7.2013 klo 13.40, päivitetty 31.7.2013 klo 13.40

Julkaisija: