Peijonniemenlahden vesialue

Natura 2000 -kohteiden tietoja päivitetään

Natura 2000 -kohteiden tiedot ovat osin muuttuneet. Kaikkien kohteiden tietoja ei ole vielä päivitetty tähän verkkopalveluun. Ajantasaiset tiedot ovat karttapalvelussa:

Alueen koodi: FI0700093
Pinta-ala: 120 ha
Kunta: Tohmajärvi
Aluetyyppi: SCA (SPA:n sisällä)
Toteutustilanne: toteutettu kokonaan
Toteutustavat: luonnonsuojelu- ja vesilaki
Alue kartalla: Suomen ympäristökeskuksen karttapalvelu (kirjoita hakukenttään Natura-alueen nimi).

Peijonniemenlahden vesialueen Natura-alue Tohmajärvellä, kuvaaja Harri Kontkanen.
Kuva: Harri Kontkanen.

Alueen kuvaus

Peijonniemenlahti on Tohmajärven pohjoisosan pyöreähkö lahti, jonka erottaa järven pääaltaasta Kirkkoniemen ja Peijonniemen harjujen välinen kapeikko. Lahti on reunoiltaan umpeenkasvavaa vesialuetta, joka on uhanalaisen hentonäkinruohon tärkeää esiintymisaluetta.
Vesialueen umpeenkasvu heikentää näkinruohon elinmahdollisuuksia. Viime vuosina valuma-alueella on kuitenkin tehty mittavia vesiensuojelullisia toimenpiteitä järven tilan parantamiseksi.

Suojelutavoite

Kaikki tietolomakkeen taulukoissa 3.1 ja 3.2 mainitut luontotyypit ja lajit (ks. karttapalvelu sekä alla) kuuluvat alueen suojeluperusteisiin ja kaikkien niiden suojelutavoitteena on vähintäänkin alueen merkityksen säilyttäminen osana verkostoa. Lisäksi alueen suojelussa ja hoidossa painotetaan seuraavia tavoitteita:
- alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään turvaamalla luonnon omien prosessien mukainen kehitys
- alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään alueen käyttöä ohjaamalla
- alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään hoitotoimenpiteillä.

Suojelun perusteina olevat luontotyypit (ha)

Humuspitoiset järvet ja lammet (119,3)

Suojelun perusteena olevat lajit

Luontodirektiivin liitteen II, IV lajit:

isolampisukeltaja (Graphoderus bilineatus)

hentonäkinruoho (Najas tenuissima)

Muuta lajistoa:

ks. Peijonniemenlahden Natura-alue (FI0700009)

Julkaistu 6.8.2013 klo 10.51, päivitetty 12.2.2020 klo 13.55

Aihealue: