Päretkivenneva-Teerineva-Pohjasneva

Koodi
Kunta
Pinta-ala
Aluetyyppi
FI0317001
Kihniö
565 ha
SCI

Päretkivenneva-Teerineva-Pohjasneva

Alueen kuvaus

Päretkivenneva-Teerineva-Pohjasnevan alue koostuu kahdesta erillisestä osasta. Se kuuluu kermikeitaisiin, mutta sillä on myös aapasuon piirteitä. Teerinevan metsäsaarekkeissa kasvaa komeaa, vanhaa havupuustoa. Koska alue on suuri ja luontonsa puolesta monimuotoinen, sillä on suuri luonnonsuojelullinen merkitys. Suolinnusto ei ole erityisen runsasta, vaikka se tunnetaankin huonosti.

Suojelutilanteen tarkennus ja toteutuskeinot

Valtakunnallisen soidensuojeluohjelman kohde. Suurin osa alueesta on jo perustettua soidensuojelualuetta, pieni osa suojelematonta aluetta yksityismaalla ja valtion maalla. Pirkanmaan seutukaavassa suurin osa alueesta SL1-merkinällä. Suojelun toteutuskeino on luonnonsuojelulaki.

Luontodirektiivin luontotyypit (%)

Keidassuot
Muuttuneet ennallistamiskelpoiset keidassuot
*Luonnontilaiset tai niiden kalt. vanhat havupuusekametsät
Puustoiset suot
70
16
4
6

Lintudirektiivin liitteen I linnut

  • kapustarinta Pluvialis apricaria
  • kurki Grus grus
  • liro Tringa glareola
  • palokärki Dryocopus martius
  • pyy Bonasa bonasia

Julkaistu 7.8.2013 klo 15.07, päivitetty 16.8.2013 klo 12.28

Julkaisija: