Päijätsalo

Koodi                     F10363001

Kunta                     Sysmä

Pinta-ala (ha)       21

Aluetyyppi             SCI

Alueen kuvaus

Kohde sijaitsee Päijänteen rannalla, Päijätsalon saaren länsiosassa. Rajaukseen kuuluu myös pieni Hattusaari. Alueen länsiosa kohoaa ensin  tasaisesti itää kohti. Itäosassa maasto kohoaa jyrkästi kalliopaljastumille ja -jyrkänteille. Alueen korkeimmalle kohdalle, joka on 158,5 m merenpinnan ja 80 m päijänteen pinnan yläpuolella, on vuonna 1899 rakennettu näkötorni.

Kohteen metsät ovat pääosin vanhaa kuusivaltaista mustikkatyypin kangasmetsää. Itäosan kallioalueet ovat mäntyvaltaisia ja Päijänteen ranta-alueet kuusi-koivu -sekametsiä. Metsät ovat saaneet kehittyä pitkään luonnonmukaisesti, joten alueella on vanhojakin puita ja kohtalaisesti lahopuuta. Kohde edustaa hyvin Päijänteen suurjärven ympäristön vuorimaan alkuperäistä metsäluontoa. Alueen linnustoon kuuluu ikimetsien lajeja, kuten pikkusieppo, palokärki, pohjantikka ja idänuunilintu. 

Alue on ollut jo pitkään tunnettu ja suosittu maisemanähtävyys ja retkeilykohde. Siellä on rakennettu polkuverkko ja luontopolku, näkötornin lisäksi.

Luontotyypit ja lajit

Luontofirektiivin luontotyypit (%)

*Boreaalinen luonnonmetsä 100

Lintudirektiivin liitteen I lajit

 • pyy
 • palokärki
 • pikkusieppo
 • pohjantikka

Muita huomionarvoisia lajeja:

 • vuorimunkki CR
 • liuskaraunioinen
 • metsälehmus
 • karvakiviyrtti
 • kalliokohokki
 • isomaksaruoho
 • kissankäpälä NT
 • kangasajuruoho NT
 • metso NT
 • viirupöllö
 • kuhankeittäjä NT
 • tiltaltti

Suojelutilanne

Suojeltu 100 %. Kuuluu Päijänteen kansallispuistoon (ollut aiemmin yksityinen suojelualue, joka perustettu 1985). Suojeltu luonnonsuojelulailla.

Yhteys suojeluohjelmiin ja toteutuskeinot

Osa Päijänteen kansallispuistoa, joka on Metsähallituksen hallinnassa. Päijätsalon saari on valtakunnallisesti arvokas maisema-alue ja kulttuurihistoriallisesti arvokas ympäristö.

Julkaistu 19.8.2013 klo 14.59, päivitetty 27.3.2014 klo 10.46

Julkaisija: